Pressmeddelande -

Enklare ställa frågor till Specialpedagogiska skolmyndigheten

I dag lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten den nya tjänsten Fråga en rådgivare. Nu blir det enklare att ställa frågor till myndigheten och vi skapar en kunskapsdatabas där man kan söka svar på sina frågor.

Fråga en rådgivare riktar sig till pedagoger, skolledare och andra som har frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning.

– Vi strävar efter ett klassrumsnära stöd och Fråga en rådgivare är ett exempel på hur vi bemöter våra kunders behov. Tack vare tjänsten kan vilken pedagog som helst, oavsett var i landet den befinner sig, enkelt kontakta oss och ställa sina frågor. Vi finns tillgängliga varje vardag, säger Greger Bååth, generaldirektör.

Söka svar och skriva till Fråga en rådgivare
Det går att söka svar på sin fråga i en kunskapsdatabas på myndighetens webbplats. Där finns också ett formulär där man skriftligt ställer sin fråga. www.spsm.se/fragaenradgivare

Ringa till Fråga en rådgivare
Telefonnummer: 010 473 60 00. Telefontiden är vardagar klockan 12.00 till 16.00.

– Det här är ett steg framåt i vårt arbete att öka tillgängligheten för våra kunder. Vi etablerar fler kontaktvägar samtidigt som vi förenklar kontakten. Vi hoppas att den här tjänsten bidrar till att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får det stöd de behöver och har rätt till, säger Greger Bååth.

För mer information och kontakt med generaldirektör Greger Bååth:
Erika Bergman, pressansvarig, 070-577 08 83, erika.bergman@spsm.se

För mer information om tjänsten:
Gunilla Salo, samordnare för Fråga en rådgivare, 010-473 51 39, gunilla.salo@spsm.se

Ämnen

  • Skola

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Presskontakt

Erika Bergman

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 54 07

Kajsa Thunholm

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 58 31