Pressmeddelande -

Med fokus på elever med språkstörning – imorgon invigs Hällsboskolan i Stockholm

PRESSINBJUDAN

Imorgon invigs Hällsboskolan i Stockholm, en statlig specialskola från förskoleklass till årskurs 10 för elever med grav språkstörning. Skolan, som ligger i Campus Konradsberg på Kungsholmen, har stort fokus på språk och kommunikation.

Skolan låg tidigare i Sigtuna, och i juni gick det sista flyttlasset till Stockholm. Hällsboskolan, som tar emot elever från hela landet, finns för barn och unga i behov av en undervisning som är särskilt utformad för att ge elever med grav språkstörning förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.

I dagsläget går 116 elever på skolan. Under sommaren har det byggts fyra nya klassrum till högstadiet. Det har också öppnats två nya boenden i augusti, så nu finns tre boenden i Stockholm där det bor 13 elever sammanlagt. Även personalstyrkan har växt med 20 nya medarbetare, till 75 anställda som ska möjliggöra en bra utbildningsmiljö för Hällsboskolans elever.

Personalen på Hällsboskolan har särskild kunskap om alternativa verktyg och anpassade läromedel. Skolan arbetar med hög personaltäthet och små undervisningsgrupper för att kunna möta eleverna utifrån deras möjligheter och förutsättningar.

Program för invigningen:
Tid:
Fredag 28 augusti 12.00-14.00
Plats: Skolgården på Campus Konradsberg, Kungsholmen
Kl. 12:00 rektor Eva Klubb Degsell hälsar alla välkomna. Bandet klipps av elever och Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet. Tal av avdelningschef Åsa Karle.
Kl.12:20-12:30 Tommy Krångh, teckenspråkstolk, känd från melodifestivalen, uppträder.
Kl.12:45-13:15 Magikern Daniel Kane uppträder i gymnastiksalen.
Kl.13:15-13:45 Rundvandring i skolan.
Kl.13:30 Vi bjuder på fika.

Ytterligare information:
Eva Klubb Degsell, rektor, tel: 010-473 60 60, 0733-72 89 97.
Elisabeth Ångström, biträdande rektor, tel 010-473 53 46, 0708-64 68 36.

Ämnen

  • Skola

Taggar

  • grav språkstörning
  • specialskola

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Presskontakt

Erika Bergman

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 54 07

Kajsa Thunholm

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 58 31