Pressmeddelande -

Seminarier om att alla har rätt till kommunikation

Kommunikation står i fokus när Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) medverkar i Leva & Fungera-mässan i Göteborg. Seminarier om olika kommunikationssätt och bra tekniska hjälpmedel lyfter frågan om hur elever med olika funktionsnedsättningar får möjlighet att
kommunicera.
Under tre dagar kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten, DART, Eldorado, Dalheimers hus och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg att hålla ett antal seminarier på Leva och Fungera-mässan den 16 till 18 april. De kommer att ta upp frågan om hur man kan öka den kommunikativa tillgängligheten och lösa kommunikationsproblem för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning som har svårt att uttrycka sig i tal och har svårt att lära sig att skriva och läsa.

Tid: Mässan pågår den 16-18 april
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Specialpedagogiska skolmyndighetens har följande seminarier den 18 april:
10.00 – 10.30 Uppkopplad=Medkopplad
Samspelande kommunikation med stöd av datorprogram och appar.
Johnny Andersson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

10.45 – 11.15 Alla kan kommunicera
Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK, handlar om olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor
Elisabeth Norén, samordnare för AKK Specialpedagogiska skolmyndigheten

13.15 –14.00 Va´då akåkå? – om AKK i skolan
I denna film får vi möta sex elever i olika skolformer som använder AKK, vi får se hur deras omgivning kommunicerar och använder olika AKK-redskap.
Göran Hartman, medieproducent och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

För ytterligare information kontakta:
Lena Singleton, informatör Specialpedagogiska skolmyndigheten
tel: 010-473 52 97

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • akk
  • kommunikationssvårigheter
  • alternativ och kompletterande kommunikation

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Presskontakt

Erika Bergman

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 54 07

Kajsa Thunholm

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 58 31