Pressmeddelande -

Statlig myndighet har öppnat kontor i Kalmar

Den 10 februari 2014 öppnade Specialpedagogiska skolmyndigheten sitt nya lokalkontor i Kalmar. Därmed får skolverksamheterna i främst Kalmar och Blekinge län närmare till det stöd som myndigheten kan erbjuda.

Det nya kontoret är för närvarande bemannat med fyra rådgivare i specialpedagogiska frågor. På sikt kommer ytterligare en rådgivare att rekryteras. Verksamheten ingår i myndighetens Södra region, som dessutom har lokalkontor i Växjö och regionkontor i Malmö.

– Det känns positivt att vi nu etablerar oss även i Kalmar. Vi har genom våra kontakter med skolhuvudmän och skolor fått starka önskemål om att ha kontor även i denna del av vår region och nu är vi på plats, säger Christer Fleur, regionchef i Södra regionen.

– Etableringen är ett naturligt steg i vår strävan att komma närmare de verksamheter vi ger specialpedagogiskt stöd till. Vårt mål är att detta leder till att fler barn och elever får det stöd i skolan de behöver för att uppnå sina utbildningsmål, säger Eva Mauritzon, råd och stödchef i Södra regionen.

En mindre läromedelsutställning byggs under våren upp i lokalerna. Den kommer att invigas med öppet hus i slutet av vårterminen. Arbetslag och enstaka pedagoger från förskolorna och skolorna i området får därmed möjlighet att titta närmare på de specialpedagogiska lärverktyg som kommer att finnas där.

Välkommen att kontakta oss
Christer Fleur, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionen,
tel 010-473 55 50  (även mobil), christer.fleur@spsm.se

Eva Mauritzon, råd och stödchef Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionen,
tel 010-473 53 84  (även mobil), eva.mauritzon@spsm.se

Bella Danowsky, informatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen,
tel 010-473 54 01 (även mobil), bella.danowsky@spsm.se

Ämnen

 • Skola

Taggar

 • råd och stöd
 • teckenspråk
 • specialpedagogik
 • skolutveckling
 • inkludering
 • handikapp
 • förskola
 • funktionshinder
 • funktionsnedsättning

Regioner

 • Blekinge

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Presskontakt

Petra Eklund

Kommunikatör Kommunikation