Pressmeddelande -

Tillgängligt lärande för alla

Läromedelsmässan MittLärande sätter fokus på satsningar inom förskola, grundskola och gymnasieskola i Västernorrland. Flera av föreläsarna lyfter behovet av it i lärandet. SPSM:s Anna Sjölander medverkar också och lyfter frågan om hur vi skapar en mer tillgänglig skola som gör det möjligt för alla elever att få de kunskaper de behöver. Det handlar om fler saker än alternativa läromedel. I seminariet presenterar Anna Sjölander ett verktyg myndigheten precis håller på att färdigställa som skolor kan använda för att skatta sin tillgänglighet, och utveckla sitt värderingsarbete.

Konferensen ska fungera som fortbildning för pedagoger och skolledare med föreläsningar, workshops, reflektionstid och utställare. Sundsvalls pedagoger lyfts fram genom att lokala förmågor har inspirationsföreläsningar, dessutom kommer det aktuella och intressanta föreläsare.

Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer att finnas på plats under båda dagarna. Anna Sjölander föreläser om tillgängligt lärande för alla, den 19 februari. Deltagarna välkomnas också till vår monter för att titta på material och ställa frågor till våra rådgivare.

Anna Sjölanders föreläsning beskriver den modell och det värderingsverktyg för tillgänglighet i skolan som myndigheten håller på att färdigställa. Skolor kan med hjälp av verktyget skatta sin tillgänglighet, ha det som underlag för diskussion och arbeta med det i ett systematiskt kvalitetsarbete. I föreläsningen tas exempel på tillgänglighet upp i ett lärandeperspektiv.

Konferensen äger rum på Södra berget i Sundsvall under två dagar, 18-19 februari. Anna Sjölander, rådgivare SPSM, föreläser den 19 februari klockan 12.15–13.15 i lokalen Kosmos.

Ytterligare information:
Anna Sjölander, rådgivare, mobil 072-716 57 18
Maria Grundel, rådgivare, mobil 076-787 76 00
Mats Vikberg, rådgivare, mobil 070-394 99 97

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skola

Taggar

  • gymnasieskola
  • grundskola
  • förskola
  • funktionsnedsättning
  • skolutveckling
  • tillgänglighet

Regioner

  • Sundsvall

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Presskontakt

Erika Bergman

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 54 07

Kajsa Thunholm

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 58 31

Relaterat material