Skip to main content

Utställning på Hällsboskolan visar fantasifordon, dataspel och spökhistorier

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 07:00 CEST

Idag fredag klockan 13.00–14.00 bjuder Hällsboskolans elever in till en utställning. Eleverna kommer att visa vad de arbetat med tillsammans med Kulturverket i Umeå.

Hällsboskolan har under läsåret arbetat tillsammans med Kulturverket. Samarbetet har inneburit att de jobbat med kulturprojekt kopplat till kunskapsmålen i läroplanen. Syfte med projektet har varit att göra omgivningen mer uppmärksam på språklig sårbarhet och pedagogik, vilket vi tycker är väldigt viktigt för att eleverna ska få den skolgång som de har rätt till.

Kulturverkets uppdrag är att ta vara på barns och ungas kreativitet. Det gör de genom att besöka skolor och arbeta tillsammans med elever i olika konst- och kulturprojekt

Kulturverket har jobbat med olika projekt i några klasser på Hällsboskolan där man bland annat gjort dataspel, spökhistorier, samarbetat med designhögskolan för att skapa fantasifordon och mycket annat roligt.

Idag har vi en avslutning där besökarna kan gå runt och se vad de olika klasserna jobbat med samt lite fika och en liten pysselhörna.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se