Pressmeddelande -

Kommuner erbjuds kompetenshöjning inom läs- och skrivområdet

Elva högskolor och universitet samverkar med Specialpedagogiska institutet i en satsning för att höja den pedagogiska kompetensen inom grava läs- och skrivsvårigheter i kommunerna. - Vi är mycket nöjda över att så många högskolor och universitet har tackat ja till att erbjuda kursen tillsammans med oss. I våra kontakter med kommunerna ser vi att det finns ett stort behov av att utveckla egen kompetens kring komplexa läs- och skrivsvårigheter, t ex dyslexi, säger Gertrud Ek, ansvarig för Specialpedagogiska institutets satsning. Totalt är det 330 utbildningsplatser som erbjuds för att ge specialpedagoger spetskompetens inom området läs- och skrivsvårigheter. Utbildningsanordnare är Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Härnösand/Mittuniversitetet, Gävle högskola, Göteborgs universitet, Lund universitet, Umeå universitet och Malmö högskola, Växjö universitet samt Falun/Dalarnas högskola. Kursen 10 poäng grava läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ges på kvartsfart med start hösten 2006. Arbetet med att ta fram kursplanen har letts av Mats Myrberg, professor vid lärarhögskolan i Stockholm. Samma kursplan kommer att gälla vid samtliga utbildningsorter. Ansökningshandlingarna samordnas av Specialpedagogiska institutet, men ansökan skickas direkt till respektive utbildningsort, senast 1 juni. De specialpedagoger som söker kursen ska ha vissa förkunskaper inom läs- och skrivområdet. - Gruppen elever med läs- och skrivsvårigheter är relativt stor. Det gör att kommunerna behöver ha en bred kompetens inom det här området. Tanken är att de pedagoger som deltar i utbildningen ska få kunskap och kompetens för att arbeta strategiskt som resurspersoner i sin kommun och kunna bidra till kompetensutveckling där, säger Gertrud Ek. Parallellt med satsningen på utbildning pågår en inventering av erfarna pedagoger med god kompetens och erfarenhet av att arbeta kring läs- och skrivproblematik. Flera av dessa kommer även att bidra i de erfarenhetsseminarier som ingår i utbildningen. Specialpedagogiska institutet har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling ett regeringsuppdrag att arbeta med de här frågorna under 2006. Samtidigt ingår det i institutets ordinarie uppdrag att ge stöd till kommunerna kring grava läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En av de satsningar som gjorts tidigare är samverkan med Mats Myrbergs Konsensusprojekt. I den andra delen av det forskningsprojektet tittade man på vad man kan kräva av bra specialpedagogiskt stöd i förebyggande syfte. Där konstaterades att skickliga erfarna specialpedagoger som vet hur man bygger upp undervisningen för elever som behöver stöd är skolans nyckelresurs för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Kontaktpersoner: Gertrud Ek, Regionchef Specialpedagogiska institutet, tel. 040-10 29 10 (även till mobil) Unn Görman, Specialpedagogiska institutet, tel. 040-10 29 19 (även till mobil) (Unn Görman kommer att delta under Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens i Stockholm den 5 - 6 maj). Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens stöd i specialpedagogiska frågor. Våra insatser syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxenstuderande med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning i hemkommunen präglad av lika värde och lika möjligheter. Vi gör det genom att sprida information och kunskap om specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom området. Se även vår webbplats www.sit.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag