Pressmeddelande -

Mats Myrberg – Läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas!

– Det är dags att skolorna på allvar börjar utnyttja den forskning som leder till att läs- och skrivsvårigheter både kan förebyggas och mötas! Det menar professor Mats Myrberg, känd läs- och skrivforskare, som måndagen den 30 oktober kl 9.30 föreläser vid ett fullbokat seminarium under Skoldagarna i Malmö. I sin forskning pekar Mats Myrberg på faktorer i och utanför skolan som gynnar läs- och skrivutveckling samt presenterar läs- och skrivpedagogik som kan förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Han konstaterar att dagens problem med ett ökande antal elever med läs- och skrivsvårigheter, bland annat bottnar i brister i 1990-talets svenska lärarutbildning. Han har sett att det finns en handfallenhet och osäkerhet i skolan kring hur man på ett bra sätt kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Resultaten redovisas bland annat i rapporten Läs- och skrivsvårigheter, Konsensusprojektet del 2, som publicerades tidigare i år. – Forskningen har gått framåt under de senaste 30 åren och vi är nu på det klara med hur dyslexi och läs- och skrivsvårigheter uppstår, förklarar Mats Myrberg. Den svenska skolan släpar emellertid efter kraftigt när det gäller att anamma forskningsresultaten och det behöver förändras. Mats Myrberg har bland annat varit tongivande i debatten kring nödvändigheten av att tillvarata erfarna lärares kunskaper i läs- och skrivinlärning, innan dessa lärare går i pension. Hans rekommendation till kommunerna är att snarast starta strukturerad kunskapsöverföring från äldre generationers pedagoger till yngre, så att dagens lärare får nödvändiga kunskaper i hur man lär nybörjare att läsa och skriva. Ett projekt för att starta sådan kunskapsöverföring har under hösten genomförts i samarbete med Specialpedagogiska institutet. Kontaktpersoner: Mats Myrberg, Lärarhögskolan Stockholm, tel 070-714 37 46. Under måndagen den 30 oktober håller han även ett miniseminarium i Specialpedagogiska institutets monter A 507 på Skoldagarna i Malmö Gertrud Ek, regionchef och samordnare, tel 040-10 29 10 Bella Danowsky, informatör, tel. 040-10 29 35

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Härnösand