Gå direkt till innehåll

Kontakt

Ann Lindskog

Presskontakt tf Kommunikationschef 070-404 35 31

Jobbar lokalt - tänker globalt

SRV återvinning AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. SRV återvinning ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Företaget har 250 anställda och omsatte 447,9 Mkr (2016). SRV samlar in och hanterar avfall från ca 140 000 hushåll i ägarkommunerna. Dessutom har vi 5300 företags- och verksamhetskunder, allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, förskolor och organisationer. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponering.

SRV återvinning tar årligen emot ca 300 000 ton avfall på återvinningsanläggningen vid Gladö Kvarn i Huddinge. SRV driver också åtta återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

Uppdraget från SRVs ägarkommuner omfattar även ett informationsansvar inom avfallsområdet. SRV arbetar aktivt för att vi och våra kunder ska ta ett gemensamt ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresurser genom att minska utsläpp, minimera avfall och öka återvinningen. Utöver den direkta kommunikationen med våra hushållskunder i dessa frågor bedriver vi studiebesöksverksamhet för företag, skolor och andra intressenter.

SRVs ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001.

SRV återvinning AB
Björkholmsvägen 16
141 24 Huddinge