Skip to main content

Förskoleklassboken fortsätter att nå barnen

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2020 10:54 CET

Detalj från bokomslaget till Gropen av Emma Adbåge.

Under februari får alla barn som går i förskoleklass i Göteborg ta emot en bokgåva. Det är en del av det långsiktiga arbetet för en mer jämlik stad. Förskoleklassboken ska främja barns läslust och uppmuntra vuxna i barnens närhet att läsa tillsammans. När vi läser för och med barn ökar deras ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig.

Boken Gropen av Emma Adbåge delas ut till 6 500 barn under februari, då de tillsammans med sin förskoleklass besöker ett av biblioteken i Göteborg och hämtar ett alldeles eget exemplar av boken. Gropen fick Augustpriset 2018 och är en hyllning till den fria leken, till barns egenbestämmande och att få göra sin röst hörd.

Gropen var även 2019 års förskoleklassbok och mottogs så väl av pedagoger och barn att arbetet med boken nu fortsätter under 2020, men 2021 kommer en ny bok att väljas ut. På samma sätt som 2019 kommer det att under året genomföras aktiviteter med koppling till boken på olika platser i Göteborg.

- Tanken med boken är inte en ensam insats i form av en utdelning, utan en historia som berättas på olika sätt under hela året av oss på biblioteken och av pedagoger i skolan, säger Malin Carlsson som är koordinator för Stärkta bibliotek och ansvarig för arbetet med förskoleklassboken 2020.

Gör skillnad för barnen

Det är nu fjärde året i rad som förskoleklassboken delas ut, efter årets utdelning är det över 24 000 barn som genom förskoleklassboken fått ta del av en berättelse att prata om och dela med sig av.

- Det är häftigt att tänka sig att så många barn nås av den här satsningen, och när man dessutom tänker på all pedagogisk verksamhet som genomförs kring förskoleklassböckerna och aktiviteter som arrangeras så är det något som jag hoppas i det långa loppet kan verka läsfrämjande och göra skillnad för barn i Göteborg, fortsätter Malin Carlsson.

Bra verktyg för samtal

Pedagoger i förskoleklass, personal på fritidshem samt skol- och barnbibliotekarier har fått ta del av två inspirationstillfällen kopplade till årets förskoleklassbok. De har då fått med sig verktyg för hur de kan arbeta vidare med boken tillsammans med barnen i skolan, sprida nyfikenhet kring boken och skapa läslust.

Bokens berättelse är till exempel ett fantastiskt verktyg att utgå ifrån för att prata med barn om barns rätt i samband med att Barnkonventionen nu har blivit lag i Sverige. Handlingen i Gropen kretsar kring just en grop på en skolgård. Barnen älskar gropen och rusar dit så fort de har rast. De vill inte alls leka på den säkerhetsklassificerade skolgården till lärarnas förtret. De vuxna hatar nämligen gropen, den är farlig och man kan slå sig i den.

.

Kontaktperson: Malin Carlsson, koordinator Stärkta bibliotek malin.carlsson@kultur.goteborg.se

031-368 33 34

Förskoleklassboken är en del av mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn”, det långsiktiga arbetet för en mer jämlik stad och stadens 400-årsjubileum 2021. Satsningen genomförs i samarbete mellan Biblioteken i Göteborg, Grundskoleförvaltningen och Center för Skolutveckling.

År 2017 och 2018 delades boken ” Farfars mammas soffa” av Anna Bengtsson ut som förskoleklassbok.

.

.

Stadsbiblioteket på Götaplatsen är Göteborgs största bibliotek och stadens mest välbesökta kulturinstitution med ca 1,2 miljoner besök varje år. Hit är människor i alla åldrar välkomna för att låna böcker, fika, läsa tidningar och spela tv-spel. Våra dagliga arrangemang är gratis och innehåller allt från författarsamtal till läxhjälp. Stadsbiblioteket har alltid ett intressant innehåll och generösa öppettider.

Stadsbiblioteket Göteborg är en del av Kulturförvaltningen i Göteborgs stad.