Gå direkt till innehåll
Foto: Dimitrios Kiriazidis
Foto: Dimitrios Kiriazidis

Pressmeddelande -

Snart blir det enklare att hitta på biblioteken i Göteborg

Snart börjar biblioteken i Göteborg att märka om böckerna och ändra ordningen på hur de är placerade i hyllorna. Systemet ändras från bokstavskombinationer till siffror och färger. När förändringen är klar kommer det att bli enklare att hitta det man söker, men det kan bli lite stökigt under tiden.

Nu går även biblioteken i Göteborg över till det internationella systemet ”Dewey decimalklassifikation" (DDK). Det är det mest spridda systemet i världen, översatt till över 30 språk och används i mer än 140 länder.

- DDK-systemet är enkelt att förstå för besökaren, det är mer logiskt. Det blir lättare att själv hitta det man söker. Eftersom det är så vida spritt i världen kommer många av våra besökare att känna igen sig i hur böckerna är uppställda, säger Ines Fischer, bibliotekarie på Stadsbiblioteket och en av projektledarna för införandet av det nya systemet.

Ordningen i hyllorna förändras

Det vi kan låna på biblioteken är sorterat i bokhyllorna enligt ett visst system, ett klassifikationssystem. Alla bibliotek använder någon typ av klassifikationssystem.

Under vintern/våren 2021-2022 kommer biblioteken i Göteborg att byta system. Det innebär att böckerna och hyllorna i biblioteket kommer att organiseras på ett nytt sätt. Skyltningen i rummet och koderna på böckerna kommer också att ändras.

Där vi är vana vid att hitta kombinationer av bokstäver på bokryggar, hyllor och skyltar (till exempel Nnd för reseböcker, eller Qe för trädgårdsböcker) kommer det istället att vara siffror och färger, ibland med en kort förklarande text.

I det nya systemet kommer böckerna att vara uppdelade i tio olika huvudavdelningar, från 000 till 900, där alla huvudavdelningar har en egen färg.

Bokhyllorna kommer att skyltas upp med färger, siffror och rubriker så att det blir lätt att orientera sig. Information om hur systemet fungerar kommer att finnas på varje bibliotek.

– Störst förändring kommer att märkas bland facklitteraturen, skönlitteraturen förblir en egen avdelning. Och det blir ingen skillnad när låntagaren söker i vår katalog efter böcker, säger Fredrik Larsson, bibliotekarie på Stadsbiblioteket och den andra projektledaren för införandet.

Enklare att hitta

– Med start i december flyttar vi om avdelning för avdelning. När omflyttningen är klar kommer det att bli enklare att hitta rätt i biblioteket. Men det kan bli lite stökigt under tiden, säger Fredrik Larsson.

Under en övergångsperiod kommer de båda klassifikationssystemen att finnas parallellt på biblioteken. Bibliotekspersonalen kommer självklart att hjälpa besökaren tillrätta.

Tanken är att alla svenska bibliotek så småningom ska ha samma system. Oavsett vilket slags bibliotek i landet besökaren befinner sig på, ett folkbibliotek, universitetsbibliotek eller skolbibliotek, ska det vara lätt att hitta och fungera på samma sätt.

Systemets tio huvudavdelningar:

  • 000 Data- och informationsvetenskap
  • 100 Filosofi och psykologi
  • 200 Religion
  • 300 Samhällsvetenskap
  • 400 Språk
  • 500 Naturvetenskap
  • 600 Teknik, medicin och hushåll
  • 700 Konst och fritid
  • 800 Litteraturvetenskap
  • 900 Historia och geografi

Bakgrund

Orsakerna till att biblioteken i Göteborg byter klassifikationssystem är flera. Systemet som finns idag heter Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB). SAB är ett system som inte längre utvecklas och därför har många andra bibliotek i Sverige valt att byta till Dewey decimalklassifikation (DDK). Redan 2001 var Nationalbiografin först med att införa Dewey i Sverige.

DDK är dessutom ett internationellt system vilket kommer att skapa igenkänning hos många besökare. En stor skillnad till SAB är att DDK:s tio huvudavdelningar är uppbyggda av siffror istället för bokstäver, som vi märker våra böcker med idag. Varje avdelning har också en färg kopplad till sig vilket gör det ännu lättare att hitta i biblioteksrummet.

Målet är att bytet av klassifikationssystem ska leda till en förbättrad tillgänglighet för våra besökare.

Länk till mer information om systemet.

Kontaktpersoner:

Ines Fisher
ines.fischer@kultur.goteborg.se
031-368 33 51

Fredrik Larsson

fredrik.larsson@kultur.goteborg.se
031-368 31 91

'

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


.

Göteborgs bibliotek och kulturhus är en del av Kulturförvaltningen i Göteborgs stad.

Presskontakt

Lena Lind Brynstedt

Lena Lind Brynstedt

Presskontakt Kommunikatör och presskontakt Biblioteken i Göteborg 031-368 3193

Relaterat material

Göteborgs bibliotek och kulturhus

.
Göteborgs bibliotek och kulturhus är en del av Kulturförvaltningen i Göteborgs stad.

Göteborgs bibliotek och kulturhus
Kungsparken 1
411 36 Göteborg