Gå direkt till innehåll
Öresundskraft och StadshubbsAlliansen aktiverar tillsammans med Actility möjligheten för roaming med andra LoRaWAN-operatörer.

Pressmeddelande -

Öresundskraft och StadshubbsAlliansen aktiverar tillsammans med Actility möjligheten för roaming med andra LoRaWAN-operatörer.

Öresundskraft och StadshubbsAlliansen aktiverar roamingfunktionen så att olika operatörers LoRaWAN-nät kan utbyta trafik mellan varandra. Det görs via den roaminghubb som företaget Actility erbjuder.

Öresundskraft lanserade begreppet Stadshubb 2017. En Stadshubb är en LoRaWAN-baserad radioinfrastruktur för IoT-sensorer. I samband med starten 2017 lanserade Öresundskraft även StadshubbsAlliansen, ett nationellt samverkanskluster för IoT. Hit kan olika Stadsnät ansluta sig och på så sätt skapa sin egen Stadshubb i respektive region genom att ta del av den plattform som Öresundskraft tillhandahåller. Konceptet är framgångsrikt och idag omfattar StadshubbsAlliansen 50 svenska kommuner från Luleå i norr till Helsingborg i söder.

Det finns även andra aktörer som bygger LoRaWAN-nät i Sverige, såväl som i våra grannländer och i resten av världen. För att sensorer ska kunna fungera i olika nät behövs en roaming-funktion som möjliggör att en sensors meddelande kommer fram även om den befinner sig i en annan operatörs nät.

-“Det är ett viktigt och naturligt steg i utvecklingen av StadshubbsAlliansen”, säger Johan Nyström, ansvarig för StadshubbsAlliansen på Öresundskraft.

-“Inom StadshubbsAlliansen tillhandahåller vi ett LoRaWAN-nät i vilket sensorerna kan skicka sina meddelanden. Men om någon LoRaWAN-aktör, i exempelvis något av våra grannländer, vill koppla upp sensorer i vårt nät behövs en roaming-funktion mellan vårt nät och den andra aktörens nät för att sensordatan ska kunna skickas mellan de olika näten. Det kan liknas med mobilnätens funktion som möjliggör att du kan använda din mobiltelefon oavsett vilket teleoperatörsnät du trafikerar när du exempelvis reser i Europa”, fortsätter Johan.

LoRaWANTM är en världsstandard för IoT och sensorkommunikation. Det byggs LoRa-nät på samtliga kontinenter, ofta av olika nationella aktörer. Hittills har stort fokus varit att bygga upp nät så att det finns täckning i de olika regionerna/länderna. Nästa steg blir att få de olika näten att fungera tillsammans och då kommer roaming in i bilden. Med hjälp av roaming öppnas dels möjligheten att sensorer kan fungera i olika länder, men roaming gör även att täckningen kan bli bättre lokalt om det finns två eller fler LoRaWAN-operatörer i samma region som väljer att aktivera roaming. 


Kontakt
Johan Nyström
johan.nyström@oresundskraft.se
+46 42 490 3284

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things. Stadhubbarna är tillgängliga för alla och utgör en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

StadshubbsAlliansen är ett snabbt växande kluster av Stadsnät som alla driver regionala Stadshubbar och samverkar såväl tekniskt som affärsmässigt.

StadshubbsAlliansen startades och drivs av Öresundskraft, ett komplett energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Öresundskraft är medlem i LoRa Alliance.

Presskontakt

Bo Lindberg

Bo Lindberg

Presskontakt Chef affärsområde Kommunikationslösningar, Öresundskraft Bredband, stadsnät, LoRaWan, IoT 070-418 33 10

Relaterade nyheter