Skip to main content

StadshubbsAlliansen hälsar välkommen till TrueSec!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2018 09:01 CEST

TrueSec ny leverantör i StadshubbsAlliansen

TrueSec går in som leverantör i StadshubbsAlliansen, med fokus på att försäkra att säkerheten i IoT-miljöerna garanteras. Företaget bildades 2004 och arbetar med cybersäkerhet – i allt från utveckling av IT-infrastruktur till penetrationstester. I StadshubbsAlliansen kommer deras erfarenhet av LoRa-miljöer vara av högt värde för att se till att säkerheten aldrig kompromissas i ett område där implementeringen sker fort. TrueSec har redan genomfört ett projekt där man testat och verifierat säkerheten i en mätboj uppkopplad av AllBinary, en annan av leverantörerna i StadshubbsAlliansen.

En Stadshubb är en trådlös infrastruktur som med hjälp av IoT-teknologin LoRa gör det möjligt att fånga upp radiosignaler från sensorer. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker. Data från sensorerna tas emot av Stadshubben och skickas därifrån via det befintliga fibernätverket till sensorernas ägare och utgör därav en viktig basinfrastruktur i en smart stad.

”Samtidigt som det är viktigt att Sverige håller sig i framkant när det gäller att bygga den moderna, uppkopplade staden – vilket StadshubbsAlliansen tagit starkt ledarskap i att driva – måste säkerhetsfrågan alltid finnas högt på agendan. Det känns väldigt bra att TrueSec nu är i sällskap med alla kompetenta företag i StadshubbsAlliansen, och får hjälpa till att driva arbetet med en säker implementering av IoT i våra städer”, säger Mikael Lagström, VD för TrueSec i Karlskrona.

Att placera ut LoRa-sensorer i en stad innebär massvis av fördelar i att mäta och styra en stads funktioner – att skapa en så kallad smart stad. LoRa-tekniken har i sig en hög inbyggd säkerhet, med bland annat krypterad signal, men all ökad uppkoppling innebär ändå en ökad risk för exempelvis intrångsförsök. Det är i detta TrueSec kommer ta sitt avstamp för att säkra upp miljön LoRa verkar i – från sensorerna i sig till mottagarparten av den data de levererar.

”LoRa-sensorer finns nu utplacerade i alla delar av vår stad, från asfalten våra bilar åker på till bojar ute på vattnet som mäter temperatur och vattennivåer. En fantastisk möjlighet för att koppla upp vår stad, men samtidigt en möjlig lockelse till illvilliga intrångsförsök. Det har vi sett exempel på runt om i världen, och det är där TrueSec kan hjälpa till – att identifiera sårbarheter, och verka för att täppa igen dem”, säger Mikael Lagström. 


TrueSec grundades 2004 och har alltid fokuserat på cybersäkerhet. De har idag ett brett utbud av tjänster, så som säker utveckling av applikationer, infrastruktur, penetrationstester och utbildningar, allt utfört av välansedda specialister som är övertygade om att säkerhet kräver en helhetsbild. Denna holistiska syn på säkerhetsarbete – hur allting hänger ihop – har gjort att de idag arbetar med samhällskritiska kunder över hela världen och är flitigt anlitade talare på internationella konferenser.

”Säkerheten är en förutsättning och ett av skälen till att vi valt att använda LoRa-tekniken inom Stadshubbsalliansen. Att TrueSec nu erbjuder sin spetskompetens för att verifiera och säkerställa att maximal säkerhet erhålls i alla skeden, alla led och för alla de olika tillämpningar som kan erbjudas via Stadshubbsalliansen, gör att vi kan leverera ännu ett mervärde för Stadshubbarnas användare”, säger Johan Nyström, ansvarig för Stadshubben och StadshubbsAlliansenÖresundskraft.


StadshubbsAlliansen har vuxit mycket snabbt sedan den startades av Öresundskraft 2017 och har redan ett tiotal medlemmar som erbjuder regionala Stadshubbar över hela Sverige. En Stadshubb är ett regionalt LoRaWAN™ med en öppen konkurrensneutral affärsmodell. Det innebär att alla som har behov av att kommunicera med LoRa-sensorer enkelt kan göra det utan att själv behöva varken bygga eller drifta en egen infrastruktur. Den lokala Stadshubben erbjuder en säker uppkoppling på lika villkor. Medlemmarna i StadshubbsAlliansen är regionala stadsnät med lång erfarenhet av att erbjuda digitala kommunikationslösningar och äger egna fibernät vilka används som en viktig kommunikationslänk i Stadshubbarna, säger Johan Nyström.

KONTAKT


StadshubbsAlliansen

Johan Nyström

Johan.Nystrom@oresundskraft.se

+46 42 490 32 84

www.stadshubbsalliansen.se

TrueSec AB

Mikael Lagström

Mikael.lagstrom@truesec.se

+46 709 18 30 38

www.truesec.se

En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things. Stadhubbarna är tillgängliga för alla och utgör en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

StadshubbsAlliansen är ett snabbt växande kluster av Stadsnät som alla driver regionala Stadshubbar och samverkar såväl tekniskt som affärsmässigt.

StadshubbsAlliansen startades och drivs av Öresundskraft, ett komplett energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Öresundskraft är medlem i LoRa Alliance.