Gå direkt till innehåll
Stadsutvecklarna i Värtahamnen har erfarenhet av samarbeten i komplexa frågor.           Här invigningen av ny busshållplats 2019 efter år av arbete från många parter.
Stadsutvecklarna i Värtahamnen har erfarenhet av samarbeten i komplexa frågor. Här invigningen av ny busshållplats 2019 efter år av arbete från många parter.

Pressmeddelande -

Stadsutvecklarna i Värtahamnen bjuder in till toppmöte rörande finansieringslösningar av Spårväg Citys förlängning

Den politiska majoriteten i Region Stockholm deklarerade nyligen att man tydligt ställer sig bakom förlängningen av Spårväg City från Centralen till Norra Djurgårdsstaden med möjlig förlängning till Lidingö. Frågan om finansiering är dock inte löst, ej heller utbyggnadstakten.

I fredags blev det känt att regionen inte planerar att avsätta några investeringsmedel alls de kommande åren för Spårväg Citys förlängning. Med anledning av detta bjuder Stadsutvecklarna i Värtahamnen in intressenter som har en strategisk roll för genomförandet till ett toppmöte.

Inbjudna deltagare: Regeringskansliet, Stockholms stad, Region Stockholm, Lidingö Stad, Trafikverket, Tillväxtverket, Bonnier Fastigheter, Stockholms Hamnar, Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och CapMan.

Förlängningen av spårvägen är angelägen för att kunna möjliggöra smidiga och miljövänliga resvägar till city från såväl Norra Djurgårdsstaden som Lidingö. Spårväg City och Värtahamnen kan även utgöra en viktig nod i kollektivtrafiksystemet som helhet med dess strategiska placering. Trots en bred enighet kring behov och nytta så saknas konkreta förslag till hur finansieringen ska ske. Pandemins effekter har slagit hårt mot regionens tillväxt. Då är angelägna kollektivtrafikinvesteringar en viktig väg framåt och vi behöver bredda vårt synsätt rörande finansieringslösningar.

Stadsutvecklarna i Värtahamnen tror att en stark samverkan är nyckeln. Om stat, region, kommuner och näringsliv tillsammans kan hitta rimliga finansieringslösningar, så bör vi också kunna få till en byggstart som går hand i hand med den pågående stadsutvecklingen, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Allt annat vore att skjuta sig i foten, avslutar Alvendal.


Mötet äger rum i november 2020.

På dagordningen finns förslagsvis frågan om erfarenheter från tidigare liknande projekt i Sverige och i utlandet, statlig och lokal skattefinansiering, EU’s strukturfonder, Stadsmiljöavtal, medfinansiering från näringslivet, OPS-lösningar samt övrigt som berör satsningen. Det är angeläget att vända på alla stenar för att snarast möjligt få denna viktiga satsning på plats.

För mer information, vänligen kontakta Kristina Alvendal:
E-post: kristina.alvendal@bonnierfastigheter.se
Tfn: 0733–508 918

Delrapport 3, Kollektivtrafiksförsörjning av Norra Djurgårdsstaden finns att ladda ner här. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Stadsutvecklarna i Värtahamnen
Vi är Stadsutvecklarna i Värtahamnen, bolaget som utvecklar Stockholms innerstads nya stadsdel. Med rötter i den gamla hamnmiljön skapar vi en stadsdel med nya byggnader, mötesplatser, verksamheter och aktiviteter för alla. När Vision Värtahamnen förverkligats finns här 10 000 arbetsplatser, 5 000 boende och en hamn som även i framtiden kommer att vara en plats för passagerare och möten med omvärlden. www.vartahamnen.com

Presskontakt

Kristina Alvendal

Kristina Alvendal

Presskontakt Stadsutvecklarna i Värtahamnen +46733-508 918

Relaterat material

Relaterade nyheter

Stadsutvecklarna i Värtahamnen

Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB är ett bolag som har bildats av Bonnier Fastigheter, Stockholms Hamnar, Kungsleden, Niam, Vasakronan och Wallfast. Även Stockholms stad är med i samarbetet genom exploateringskontoret. Syftet med samarbetet är att tillsammans marknadsföra och driva stadsutvecklingen av den nya stadsdelen. Bolaget bildades i början av 2018, men samarbetet har pågått under flera år. Under våren 2017 antogs en vision för utvecklingen – en aktivitetsbaserad stadsdel där 5 000 människor ska bo och 20 000 arbeta.

Stadsutvecklarna i Värtahamnen