Pressmeddelande -

Delårsrapport nio månader 2005-07-01 till 2006-03-31

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,3 MSEK (10,2 MSEK) och för niomånadersperioden till 34,3 MSEK (20,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar för kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (2,8 MSEK) och för niomånadersperioden till 2,7 MSEK (-0,6 MSEK). I detta resultat är kostnaden för uppgörelsen med Swing på -1,2 MSEK inkluderad. Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (2,7 MSEK) och för niomånadersperioden till 1,9 MSEK (-2,2 MSEK) Likvida medel uppgick på balansdagen till 27,4 MSEK (14,6 MSEK). Resultat per aktie före och efter utspädning för niomånadersperioden uppgick till 0,01 SEK (-0,01 SEK). Starbreeze har efter periodens utgång ingått fullständiga produktionsavtal ("Long Form Agreements") med både Vivendi Games och 2K Games, som ersätter tidigare föravtal. Starbreeze har efter periodens utgång uppnått en förlikning i tvisten med Swing Entertainments konkursbo i Tyskland, som går ut på att Starbreeze erlägger en summa om ca 1,2 MSEK för att slutligt lösa tvisten, där Swing hade stämt Starbreeze på ca 5,8MSEK. Den pågående spelproduktionen "The Darkness" har fått stor uppmärksamhet i internationell branschpress och på spelmässan E3. Hela rapporten, inklusive tabeller, kan laddas ned från medföljande länk: Starbreeze Q3 2005-2006 Starbreeze AB (publ) utvecklar TV-spel och datorspel. Bolagets senaste release är det prisbelönade "The Chronicles of Riddick", som lanserats över världen parallellt med filmen med samma namn. Bolagets mål är att vara en av världens ledande oberoende spelutvecklare. Starbreeze är noterat på Aktietorget och har ca 4600 aktieägare. För mer info se: www.starbreeze.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans