Pressmeddelande -

STARBREEZE INGÅR FÖRLIKNING I TVISTEN MED SWING ENTERTAINMENT

Starbreeze AB (publ) har ingått förlikning med konkursförvaltaren för Swing Entertainments konkursbo. Förlikningen innebär att alla frågor i samband med Enclave produktionen nu är slutligt lösta. Efter långa förhandlingar har Starbreeze och Swings konkursbo nått en förlikning i den över tre år gamla tvisten. Starbreeze erlägger en summa om 125 000 EUR till Swings konkursbo allt för ett för att slutligt lösa tvisten. "Det känns bra att slutligt ha löst tvisten med Swings konkursbo. Med tanke på det är förknippat med stora omkostnader att ligga i rättsprocess i Tyskland samt att utgången av en rättslig process alltid är oförutsägbar ansåg vi det klokt att ingå förlikning i tvisten som avsåg avtalsfrågor kring GameCube och PS2 versionerna av Enclave. Betalningen skall inte ses som något medgivande av skuld utan endast en affärsmässig uppgörelse för att lösa tvisten" säger Starbreeze VD Johan Kristiansson. Frågor besvarar av Johan Kristiansson, tel. 018-12 28 00 e-mail: johan.kristiansson@starbreeze.com Starbreeze AB (publ) utvecklar TV- och datorspel. Starbreeze senaste spel är det kritikerrosade och prisbelönade spelet The Chronicles of Riddick (på uppdrag av Vivendi Universal Games). Bolaget har även utvecklat spelen Knights of the Temple (på uppdrag av TDK), Enclave (Swing) samt Outforce (Pan Interactive). Bolagets mål är att vara en av branschens ledande oberoende spelutvecklare. Starbreeze är noterat på Aktietorget och har ca 4600 aktieägare. För mer info se: www.starbreeze.com

Ämnen

  • Massmedia