Pressmeddelande -

Nya krav på ventilationsaggregat ger stora energivinster

Från årsskiftet har ventilationsaggregat för bostäder och fastigheter ekodesignkrav. Bostadsventilation har även fått energimärkningskrav.

Ekodesignkraven innebär att bara de ventilationsaggregat som är tillräckligt energieffektiva får säljas. Kraven sätter en effektivitetsgräns för SFPint (Internal Specific Fan Power) och för ingående komponenter som till exempel värmeväxlare och fläktar. Krav finns också på specifik energianvändning (SEC) i kWh per kvadratmeter och år.

Ventilationsaggregat för bostäder får även krav på hur mycket de får bullra och att de ska vara energimärkta. Energimärkningen ska hjälpa konsumenter att jämföra produkterna och se vilket ventilationsaggregat som är mest effektivt.

Ekodesignkraven, tillsammans med energimärkningen, väntas bidra till stora energibesparingar inom EU. Besparingen sker främst på grund av att uppvärmningsbehovet minskar. Det sparas energi redan idag genom att det används styrd ventilation, men genom att använda energieffektiva ventilationsaggregat kan det sparas ytterligare upp till 225 terrawattimmar (TWh) årligen år 2030 i hela EU.

– Det är viktigt och betydelsefullt att krav på ventilationsaggregat nu införs. Både för att det är ett stort bidrag till EU:s klimatmål och för att kraven driver teknikutvecklingen mot innovativa och energieffektiva produkter med bra funktion, säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

Ekodesign- och energimärkningskraven gäller från 1 januari 2016. Den 1 januari 2018 skärps ekodesignkraven på produkterna. Som ett stöd till företag att tolka förordningarna arbetar EU-kommissionen kontinuerligt med guider och publicerar svar på de vanligaste frågorna på EU-kommissionens webbplats.

Kontakt

Johanna Whitlock, 016-544 23 19

Relaterade länkar

Ämnen

 • Klimatfrågor

Kategorier

 • ftx
 • ventilations
 • ventilation
 • statens energimyndighet
 • energismart
 • energimärkning
 • energimyndigheten
 • energianvändning
 • energi
 • elanvändning

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Presskontakt

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99