Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Plats för fler ryttare på Gustav Vasas marker

Efter sju månaders byggarbete står nu Strömsholms ridskolas nya Kungsgårdsridhus klart. Det nya ridhuset är genomgående av trä och innehåller en manege på 66 x 22 meter - ett internationellt tävlingsmått. Ridhuset kan utnyttjas året om eftersom det värms upp under vintern. Idag den 12 maj invigs det nya ridhuset av Statens fastighetsverks generaldirektör Bo Jonsson. Kungsgårdsridhuset på Strömsholm invigs idag 12 maj - Behovet av lektionsridhus är idag stort på grund av ökad verksamhet, berättar Anders Johansson, jordbruksförvaltare på Strömsholm. Vi är mycket nöjda med huset och har varit noga med att det ska passa in i den kulturhistoriska miljön här. På Strömsholm och markerna runtomkring har hästverksamhet utövats ända sedan 1600-talet då Gustav Vasas tredje hustru Katarina Stenbock residerade på slottet. Gedigen träbyggnad Kungsgårdsridhuset är byggt helt isolerat med en fribärande stomme av limträ som klätts med skivor invändigt och träpanel utvändigt. I ena gaveln finns en stor port in till ridytan och i motstående hörn en nödutgång. Runt ridytan är sargen klädd med plastplank och försedd med luckor jämnt fördelade till hinderförråd mot ytterväggarna. Väggarna är försedda med fasta fönster av trä. Grundläggningen är utförd med pålning och plintar som stommen vilar på. Ridhuset håller värmen vintertid Ridhuset värms upp med en bergvärmeanläggning. Med hjälp av fläktar distribueras värmen ut i hallen genom kanaler bakom sargen. I det nya ridhuset kan temperaturen hållas mellan 5-10 grader vintertid. Det är viktigt för instruktörerna som därigenom får en bra arbetsmiljö året om. Kungsgårdsridhusets tak är plåtbelagt både in- och utvändigt och i nocken finns öppningsbara luckor för ventilation och ljusinsläpp. Luft tas in vid sargen och ventileras vintertid ut med fläkt och sommartid med de öppna nockluckorna för maximering av luftflödet. Detta ger en kombination av naturlig och mekanisk ventilation som är termostatstyrd. Ridhuset är även försett med ett bevattningssystem. För mer information: Anders Johansson, jordbruksförvaltare på Strömsholm, Statens fastighetsverk, tel 018 56 48 19, e-post anders.johansson@sfv.se Jenny Svederman, pressekreterare, Statens fastighetsverk, tel 08 696 71 87, 070 796 71 87, fax 08 696 70 37, e-post jenny.svederman@sfv.se

Ämnen

Regioner

Statens Fastighetsverk