SSI deltar med solinformation på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Tid 16 Maj 2006 12:00 – 12:00

Plats Bältespännarparken i Göteborg

Vetenskapsfestivalens skolprogram pågår i Göteborg. Årets tema är Idrott & hälsa. SSI deltar med sin solinformation både i festivalens lärarprogram och i det öppna programmet. SSI visar tillsammans med Nationellt Resurscentrum för Fysik godbitar ur ett fortbildningsprogram för lärare under mottot ”Bli vän med solen”. Allmänheten är välkommen att träffa oss i ett tält i Bältespännarparken i Göteborg, tisdagen den 16 maj kl. 12-13.

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll