Pressmeddelande -

Var fjärde svensk bränner sig när de arbetar i trädgården

En ny enkätundersökning som Statens strålskyddsinstitut, SSI, låtit göra visar att cirka var fjärde vuxen svensk bränt sig i solen i trädgården eller på balkongen och cirka var femte vid en badplats utomlands. Svenskar är övervägande positiva till att sola och vara bruna, trots kunskap om UV-strålningens effekter och hudcancer. Undersökningen visar också att många barn befinner sig i miljöer där de utsätts för omfattande exponering från solen. Trots generellt goda kunskaper känner bara hälften av föräldrarna till att brännskador från solen under barndomen ökar risken för hudcancer senare i livet. – Särskilt viktigt är att skydda barnen, konstaterar Lars-Erik Paulsson myndighetsspecialist på SSI. Barn har känsligare hud och kan lättare bränna sig i solen. Fler solbrännskador i barndomen ökar risken att senare i livet drabbas av malignt melanom. Barn vistas också mer utomhus än vuxna. Bakgrunden till enkätundersökningen är att SSI, inom ramen för sitt miljökvalitetsmål Säker strålmiljö, arbetar för att antalet nya hudcancerfall år 2020 inte ska vara fler än år 2000. För att följa delmålet är det också önskvärt med en indikator som avspeglar UV-relaterat beteende. Arbetet är långsiktigt och undersökningen kommer därför att genomföras årligen. Hela undersökningen finns tillgänglig på www.ssi.se/SSI rapporter. Fakta UV-strålning ligger till grund för 80-90 procent av alla hudcancerfall, dvs. malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer. Malignt melanom drabbar ca 2 000 personer varje år, varav 300-400 avlider. Skivepitelcancer drabbar 3 400 personer och leder till ett tiotal dödsfall årligen. Basalcellscancer är en mindre allvarlig form av hudcancer. Uppskattningsvis drabbas 25 000 personer varje år. Så här kan du skydda dig Att minska risken för skador från solen är inte särskilt svårt och kräver ingen dyr utrustning. Skugga, kläder, hatt, solskyddskräm och solglasögon skyddar effektivt mot UV-strålning liksom att undvika solen när den är som starkast, dvs. mellan klockan 11 och 15. Ytterligare information lämnas av: Lars-Erik Paulsson, myndighetsspecialist, 08-729 71 66 Hélène Asp, utredare, 08-729 72 44 Ulrika Lyth, informationschef, 08-729 71 28

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter