Pressmeddelande -

WHO-studie antyder samband mellan cancer och mobilanvändande

Långvarigt användande av mobiltelefon kan eventuellt öka risken för gliom, en typ av elakartad hjärntumör, på den sida där man hållit telefonen, enligt en studie som Världshälsoorganisationen (WHO) låtit göra. Resultaten av undersökningen, som ingår som en del i en större internationell WHO-studie, antyder en statistiskt förhöjd risk efter långvarigt mobilanvändande. Statens strålskyddsinstituts (SSI) bedömning är att resultaten ytterligare stärker vår uppfattning att viss försiktighet bör iakttas vid användande av mobiltelefon. Genom att använda handsfree och undvika att ringa när man har dålig täckning kan man minska onödig exponering. Undersökningen ingår som en del i den så kallade Interphone-studien, som leds av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Två tidigare delstudier i samma undersökning antyder en något ökad risk för tumör på hörselnerven vid mer än tio års användning av mobiltelefon. Innan några långtgående slutsatser kan dras bör man avvakta de slutgiltiga resultaten från Interphone-studien. SSI har tillsammans med Konsumentverket tagit fram ett informationsmaterial om hur man kan minska exponering för radiovågor från sin mobiltelefon. Materialet ska finnas tillgängligt i handeln i vår. För mer information: Lars Mjönes (vx) 08-7297100

Ämnen

  • Politik