STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 19-20

Tid 8 Maj 2006 00:00 – 19 Maj 2006 00:00

Med reservation för eventuella ändringar För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare Statsrådsberedningen GÖRAN PERSSON 9/5 Besök av Namibias president Hifikepunye Pohamba 10/5 Anförande vid Lantmännens årsstämma 12/5 Anförande vid Akademikerförbundet SSRs kongress Anförande vid Grafiska FackförbundetMediafackets kongress 13/5 Partiarrangemang i Västmanland 16/5 Anförande vid Handels kongress 18/5 Deltar vid invigning av ny anläggning för tillverkning av svavelfria drivmedel Preemraff i Lysekil Anförande vid Svenskt Näringslivs stämmomiddag BOSSE RINGHOLM 8/5 Invigningsanförande vid konferensen Det dolda budskapet, anabola steroider och andra droger, Falun Överläggningar med Turkiets talman Bülent Arinc, Rosenbad 9/5 Överläggningar med Namibias president Hifikepunye Pohamba, Rosenbad Anförande vid Regeringskansliets EU-dagar 2006, Rosenbad 10/5 Partiarrangemang i Norrtälje 11/5 Partiarrangemang i Eskilstuna 12/5 Partidag i Halmstad 16/5 Partiarrangemang i Stockholm 17/5 Anförande vid årsmöte med Malmös idrottsjournalisters klubb, Ronneby Invigningsanförande av Forex Banks nya huvudkontor, Stockholm 18/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 19/5 Anförande vid Södertörns Högskolas 10-årsjubileum, Flemingsberg Justitiedepartementet THOMAS BODSTRÖM 8/5 Interpellationssvar i riksdagen 9-10/5 Partidagar i Kristianstad, Helsingborg och Malmö 9/5 Anförande vid konferens arrangerad av Nordisk Förening mot Barnmisshandel och Omsorgssvikt 12/5 Besöker gymnasieskola i Stockholms län Anförande vid Brottsförebyggande konferens, arrangerad av BRÅ, Sveriges kommuner och Landsting samt Polisen 16/5 Anförande vid seminarium om människohandel, Milano 18/5 Anförande vid Malmö FFs nätverksmöte JENS ORBACK 10/5 Partiarrangemang i Botkyrka Deltar vid konferens om behandling av våldsamma män, Uppsala Medverkar vid seminarium och debatt Våld och förtryck i hederns namn, Uppsala 12/5 Besöker Finlands jämställdhetsminister, Helsingfors 16/5 Besöker Botkyrka kommun 17/5 Partidag i Norrköping 18/5 Delar ut klarspråkskristallen Utrikesdepartementet JAN ELIASSON 22/5 Deltar vid EUs utrikesministermöte för allmänna frågor och yttre förbindelser, Bryssel 23/5 Bilateralt samtal med Polens utrikesminister samt gemensamt deltagande vid seminarium om EUs framtid, Stockholm Artighetsmöte med Stockholms diplomatiska kår Möte med Kroatiens utrikes och EU-minister Kolina Grabar- Kitarovic, Stockholm 27-28/5 Deltar vid EUs informella utrikesministermöte, Wien CARIN JÄMTIN 8/5 Inviger Voksenåsens nybyggda Dag Hammarskjölds paviljong, Oslo 9/5 Besök av chefen för UNAIDS, Peter Piot, i samband med UNAIDS seminarium, Stockholm Besök av Turkiets talman Bülent Arinc Besök av Namibias president Hifikepunye Pohamba, Stockholm 10/5 Partiarrangemang i Skåne 11-12/5 Deltar vid toppmötet mellan EU och LAC i Wien 15/5 Medverkar vid IF Metalls personaldag, Stockholm Besök av Karen Koning Abu Zayd, chef för FNs Flyktingorgan UNRWA, Stockholm Deltar vid paneldebatt om Mellanöstern-frågan arrangerat av Palmecentret, Stockholm 17/5 Anförande i riksdagen med anledning av UNICEFs 60-årsdag Besök av Irlands biståndsminister Conor Lenihan 18/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 19/5 Partiarrangemang i Sörmland BARBRO HOLMBERG 9/5 Partiarrangemang i Sörmland 10/5 Partiarrangemang i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla 11/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 12/5 Partiarrangemang i Karlskrona 15/5 Partiarrangemang i Arvika och Karlstad 16/5 Besöker Botkyrka kommun 17/5 Riksdagsdebatt om migration och asylpolitik samt om genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier 18/5 Föreläsning av Gångsätra gymnaium, Lidingö Försvarsdepartementet LENI BJÖRKLUND 8/5 Interpellationssvar i riksdagen Partiarrangemang i Solna Officiellt besök i Norge 9-11/5 Deltar vid nordiskt försvarsministermöte på Svalbard 12/5 Deltar vid EU-nämndens sammanträde 15/5 Deltar vid formellt försvarsministerrådsmöte i Bryssel 18/5 Inledningsanförande vid CIMI 06, Enköping 19/5 Högtidstal vid patientnämndens 25-årsjubileum, Stockholm Besöker Livstycket, Rinkeby 20/5 Besöker Försvarsmaktsdag, Stockholm Socialdepartementet BERIT ANDNOR 8/5 Partiarrangemang i Östersund 9/5 Anförande vid möte med deltagare i facklig grundutbildning Runöskolan 10/5 Partiarrangemang i Dalarna 11/5 Vid konferens med anledning av att teckenspråket firar 25-årsjubileum överlämnas utredningen Översyn av teckenspråkets ställning, Stockholm Partiarrangemang i Nyköping 12-14/5 Partiarrangemang i Kramfors, 75-årsminne Ådalen 31 15/5 Partiarrangemang i Västerås 16/5 Conference of European Ministers Responsible for Family Affairs, Ramily policies in the light of Demographic changes in Europé and different patterna of family life, Lissabon 17/5 Riksdgsdebatt om nordiska frågor 18-19/5 Anförande vid Committee on Social, Health and Family Affairs, The parliamentary Assembly of the Council of Europé, Riksdagen Deltar vid riksdgens muntliga frågestund 20/5 Inledningsanförande vid Riksförbundet FUB 50-års jubileum, Stockholm YLVA JOHANSSON 8/5 Besöker Norges Helse og omsorgsdepartement 9/5 Medverkar vid paneldebatt om Rehab och omsorg, Stockholm 10/5 Partiarrangemang i Sundsvall och Örnsköldsvik 12/5 Medverkar vid MAS studiedagar i Stockholm Medverkar vid Riksförbundet Pensionärsgemenskaps Riksstämma i Sundsvall 13/5 Partiarrangemang i Höör 15/5 Medverkar vid Gävle Seniorklubb 16/5 Medverkar vid PRO Representantskapets årsmöte, Lidingö 17/5 Partiarrangemang i Åstorp och Örkelljunga 21-23/5 Deltar vid WHA-möte i Geneve MORGAN JOHANSSON 8/5 Partiarrangemang i Lund och Södra Sandby 9/5 Partiarrangemang i Lund 10/5 Partiarrangemang i Malmö 11/5 Medverkar vid konferens om Mäns våld i nära relationer, Uppsala 12/5 Medverkar vid Antivåldsdagarna i Malmö 13/5 Partiarrangemang i Höör 15/5 Deltar vid debatt på Sundsgymnasiet, Vellinge 16/5 Medverkar vid 5-årsjubileum för de Hemlösas Hus, Helsingborg Medverkar vid ECDCs möte i Uppsala 17/5 Partiarrangemang i Värmland 20/5 Medverkar vid Kurdiska riksförbundets årsmöte, Stockholm 21/5 Medverkar vid Lundakarnevalen Finansdepartementet PÄR NUDER 8/5 Partidag i Kalmar 9/5 Debatt mot Mikael Odenberg, arrangerat av Uppsala ekonomerna, Uppsala 11/5 Deltar vid Östersjöministermöte i Vilnius 12/5 Partidag i Kiruna 18/5 Anförande vid LOs representantskapsmöte, Stockholm Medverkar vid Kommun och Landstingsdagen, Arlanda SVEN-ERIK ÖSTERBERG 8/5 Anförande vid Svensk Handel Pensionskassa, KPK årsstämma 10/5 Måldialog hos VERVA 11/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 12/5 Partidag i Västmanland Besöker Hästkliniken i Strömsholm 13-14/5 Deltar vid Handels kongress 15/5 Medverkar vid nordisk kommunalpolitisk konferens, Örebro Besöker Länsstyrelsen i Örebro 15-16/5 Deltar vid konferensen ALMI Företagspartner Västmanland 17/5 Deltar vid Träbyggardagen i Västerås Partiarrangemang i Västmanland Föredrag vid Försäkringsjuridiska föreningens vårmöte 18/5 Deltar i paneldiskussion vid Fondbolagens förenings årsstämma Deltar vid Kommun och Landstingsdagen 19/5 Deltar vid IQPC, nationell konferens om kontanthantering Utbildnings- och kulturdepartementet LENA HALLENGREN 8/5 Partidag i Växjö 9/5 Inleder Nationell konferens om förskoleklassen, Stockholm 10/5 Partidag i Kalmar 11/5 Partiarrangemang i Huddinge samt Stockholm 12/5 Inleder konferensen Vadå tolerans, arrangerad av Forum för Levande historia, Stockholm 17/5 Inviger konferens om ungdomars stress och psykiska hälsa, Rosenbad Deltar vid trossamfundsrådsmöte, Stockholm IBRAHIM BAYLAN 7-10/5 Besöker Melbourne, Sverige ansöker om WorldSkills 2011 17/5 Deltar vid invigningen av Yrkes SM i Göteborg 20/5 Medverkar vid Kurdiska riksförbundets årsmöte Besöker Eskilstuna Jordbruksdepartementet ANN-CHRISTIN NYKVIST 9/5 Inledningsanförande vid Konsumentdagarna, Värmdö Anförande vid Svensk Mjölks stämma, Stockholm Inleder upptaktsmöte inför Linné-jubiléet, Kungl. Skogs Och Lantbruksakademien 10/5 Deltar vid möte med PRO om konsumentfrågor, Solna 12/5 Partiarrangemang i Göteborg och Kungälv 15/5 Besöker Grythyttan och Hällefors kommun 16/5 Inledningsanförande vid Utvecklingsrådets studiedag om livsmedelsproducenterna, Örebro 17/5 Partidag i Rinkeby och Tensta Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet MONA SAHLIN 8/5 Möte med James L Connaughton, ordförande i Vita Husets råd för miljökvalitet och presidentens miljörådgivare Möte med David K Garman, statssekreterare för energi, Vetenskap och miljö vid Energidepartementet, Washington 9/5 Anförande vid konferensen Beyond Peak Oil Möte med Eileen Claussen, ordförande, The Pew Center for Global Climate Change Möte med kongressledamoten Roscoe Bartlett 10-12/5 Deltar vid CSD 14, FNs kommission för hållbar utveckling, New York 16-17/5 Partidagar i Borås, Trollhätta, Varberg och Helsingborg 18/5 Anförande vid Tidningen Fastighetsvärldens seminarium, Fastighetsdagen, Stockholm Talar inför studenter och lärare om politisk argumentation, Stockholms universitet LENA SOMMESTAD 9/5 Utdelning av Cancer och Allergifondens miljömedicinska pris, Riksdagen Partiarrangemang i Östhammar 10/5 Partiarrangemang i Östersund 11/5 Partiarrangemang i Luleå 12/5 Medverkar vid Flora och faunavårdskonferens med temat Naturvård i vatten, Ultuna 15/5 Partidag i Blekinge 16/5 Deltar vid konferensen A future with Zero CO2 Emissions, Stockholm 19-20/5 Deltar vid informellt miljöministerrådsmöte, Rust, Eisenstadt och Illmitz, Österrike Näringsdepartementet THOMAS ÖSTROS 8/5 Partiarrangemang i Västerås och Köping 9/5 Partiarrangemang i Avesta och Borlänge Deltar vid Sparbanksstiftelsen i Dalarnas konferens Vårt ekonomiska läge, Falun 10/5 Partiarrangemang i Södertälje 11/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 12/5 Deltar SNSs möte i Uppsala Partiarrangemang i Uppsala 16/5 Inleder svensk-indiskt möte med Indiens handelsminister Kamal Nath, Stockholm Möte med Estlands handelsminister Edgar Savisaar Möte med Kinas minister för den statliga administrationen För industri och handel Wang Zhongfu 18/5 Anförande vid Länsstyrelsen i Stockholms konferens om Innovation Society 19/5 Deltar i paneldebatt vid IVAs och Nuteks projekt Framtidens näringsliv ULRICA MESSING 8/5 Besöker Östersund 9/5 Inledningsanförande vid Sveriges Kommuner och Landstings skolskjutskonferens, Stockholm Möte med SAS koncernledning, Frösundavik 10/5 Partiarrangemang i Örebro och Karlstad 11/5 Medverkar vid landshövdingemöte, Rosenbad 12/5 Partiarrangemang i Gävle HANS KARLSSON 10/5 Medverkar vid Elmia Arbetsmiljö, Jönköping 16/5 Medverkar vid möte med SKTF, Skövde

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll