STATSRÅDENS ENGAGEMANG vecka 20-21

Tid 15 Maj 2006 00:00 – 21 Maj 2006 00:00

Pressmeddelande 12 maj 2006 Statsrådsberedningen Med reservation för eventuella ändringar För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare Statsrådsberedningen GÖRAN PERSSON 16/5 Anförande vid Handels kongress 18/5 Deltar vid invigning av ny anläggning för tillverkning av svavelfria drivmedel Preemraff i Lysekil Anförande vid Svenskt Näringslivs stämmomiddag BOSSE RINGHOLM 16/5 Partiarrangemang i Stockholm 17/5 Partiarrangemang i Ronneby Anförande vid årsmöte med Malmös idrottsjournalisters klubb, Ronneby Invigningsanförande av Forex Banks nya huvudkontor, Stockholm 18/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 19/5 Anförande vid Södertörns Högskolas 10-årsjubileum, Flemingsberg 22/5 Partidag på Gotland Deltar vid folkrörelseträff, Rönneberga 24/5 Överläggningar med Kroatiens utrikes , EU och integrations minister Kolinda Graber-Kitorovic, Rosenbad 28/5 Närvarar vid VM-finalen i innebandy, Stockholm Justitiedepartementet THOMAS BODSTRÖM 16/5 Anförande vid seminarium om människohandel, Milano 18/5 Anförande vid Malmö FFs nätverksmöte 23/5 Partiarrangemang i Örebro län JENS ORBACK 16/5 Besöker Botkyrka kommun 17/5 Partidag i Norrköping 18/5 Delar ut klarspråkskristallen, Rosenbad 22/5 Rådslag i Malmö samt partidag i Skåne 24/5 Partiarrangemang i Halmstad Utrikesdepartementet JAN ELIASSON 15/5 Deltar vid EUs utrikesministermöte för allmänna frågor och yttre förbindelser, Bryssel 23/5 Bilateralt samtal med Polens utrikesminister Anna Fotyga samt gemensamt deltagande vid seminarium om EUs framtid, (Sverige och Polen), Stockholm Artighetsmöte med Stockholms diplomatiska kår Möte med Kroatiens utrikes och EU-minister Kolina Grabar- Kitarovic, Stockholm 27-28/5 Deltar vid EUs informella utrikesministermöte, Wien CARIN JÄMTIN 15/5 Medverkar vid IF Metalls personaldag, Stockholm Besök av Karen Koning Abu Zayd, chef för FNs Flyktingorgan UNRWA, Stockholm Deltar vid paneldebatt om Mellanöstern-frågan arrangerat av Palmecentret, Stockholm 17/5 Anförande i riksdagen med anledning av UNICEFs 60-årsdag Besök av Irlands biståndsminister Conor Lenihan 18/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 19/5 Partiarrangemang i Sörmland BARBRO HOLMBERG 15/5 Partiarrangemang i Arvika och Karlstad 16/5 Besöker Botkyrka kommun 17/5 Riksdagsdebatt om migration och asylpolitik samt om genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier 18/5 Föreläsning av Gångsätra gymnaium, Lidingö Försvarsdepartementet LENI BJÖRKLUND 15/5 Deltar vid formellt försvarsministerrådsmöte i Bryssel 18/5 Inledningsanförande vid CIMI 06, Enköping 19/5 Högtidstal vid patientnämndens 25-årsjubileum, Stockholm Besöker Livstycket, Rinkeby 22/5 Besöker Östersund 24/5 Officiell resa till Åbo Socialdepartementet BERIT ANDNOR 15/5 Partiarrangemang i Västerås 16/5 Conference of European Ministers Responsible for Family Affairs, Ramily policies in the light of Demographic changes in Europé and different patterna of family life, Lissabon 17/5 Riksdgsdebatt om nordiska frågor 18-19/5 Anförande vid Committee on Social, Health and Family Affairs, The parliamentary Assembly of the Council of Europé, Riksdagen Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 20/5 Inledningsanförande vid Riksförbundet FUB 50-års jubileum, Stockholm 22/5 Deltar vid Handikappdelegationens möte, Stockholm Möte med Kvinnliga nätverket och studieansvariga i Byggnadsarbetareförbundets samtliga avdelningar, Rönneberga 23/5 Inledningsanförande vid Integration and Identity in the Baltic Sea Region, Fifteen Years of Nordic-Lithuanian Cooperation, vilnius YLVA JOHANSSON 15/5 Medverkar vid Gävle Seniorklubb 16/5 Medverkar vid PRO Representantskapets årsmöte, Lidingö 17/5 Partiarrangemang i Åstorp och Örkelljunga 21-23/5 Deltar vid WHA-möte i Geneve 24/5 Partiarrangemang i Solna MORGAN JOHANSSON 15/5 Deltar vid debatt på Sundsgymnasiet, Vellinge 16/5 Medverkar vid 5-årsjubileum för de Hemlösas Hus, Helsingborg Medverkar vid ECDCs möte i Uppsala 17/5 Partiarrangemang i Värmland 20/5 Medverkar vid Kurdiska riksförbundets årsmöte, Stockholm 21/5 Medverkar vid Lundakarnevalen 22-23/5 Deltar vid Världshälsoförsamlingens möte i Genève Finansdepartementet PÄR NUDER 15/5 Interpellationssvar i riksdagen 16/5 Besöker Paris för möte med bland andra Frankrikes finansminister Breton 17/5 Studiebesök vid Konjunkturinstitutet 18/5 Anförande vid LOs representantskapsmöte, Stockholm Medverkar vid Kommun och Landstingsdagen, Arlanda SVEN-ERIK ÖSTERBERG 15/5 Medverkar vid nordisk kommunalpolitisk konferens, Örebro Besöker Länsstyrelsen i Örebro 15-16/5 Deltar vid konferensen ALMI Företagspartner Västmanland 17/5 Deltar vid Träbyggardagen i Västerås Partiarrangemang i Västmanland Föredrag vid Försäkringsjuridiska föreningens vårmöte 18/5 Deltar i paneldiskussion vid Fondbolagens förenings årsstämma Deltar vid Kommun och Landstingsdagen 19/5 Deltar vid IQPC, nationell konferens om kontanthantering 22/5 Deltar vid Sparbankernas Riksförbunds årsstämma, Sunne 23/5 Besöker Beridna högvakten Utbildnings- och kulturdepartementet LENA HALLENGREN 17/5 Inviger konferens om ungdomars stress och psykiska hälsa, Rosenbad Deltar vid trossamfundsrådsmöte, Stockholm 22/5 Partidag i Karlskrona 23/5 Partidag i Köping IBRAHIM BAYLAN 15/5 Partiarrangemang i Åkersberga 16/5 Partidag i Trollhättan och Göteborg 17-18/5 Deltar vid invigningen av Yrkes SM i Göteborg, presskonferens 20/5 Medverkar vid Kurdiska riksförbundets årsmöte Besöker Eskilstuna 22/5 Partidag i Stockholm 24/5 Partidag i Mölndal Jordbruksdepartementet ANN-CHRISTIN NYKVIST 15/5 Besöker Måltidens Hus, Grythyttan 16/5 Inledningsanförande vid Utvecklingsrådets studiedag om livsmedelsproducenterna, Örebro 17/5 Partidag i Rinkeby och Tensta 19/5 Deltar vid EU-nämndens sammanträde 22/5 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och fiske, Bryssel 24/5 German Wine Queen överlämnar kor med sparrisskörd Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet MONA SAHLIN 16-17/5 Partidagar i Borås, Trollhätta, Varberg och Helsingborg 18/5 Anförande vid Tidningen Fastighetsvärldens seminarium, Fastighetsdagen, Stockholm Talar inför studenter och lärare om politisk argumentation, Stockholms universitet LENA SOMMESTAD 15/5 Partidag i Blekinge 16/5 Deltar vid konferensen A future with Zero CO2 Emissions, Stockholm Möte med Xu Quingua från Kinas State Environmental Protection Administration, Stockholm 19-20/5 Deltar vid informellt miljöministerrådsmöte, Rust, Eisenstadt och Illmitz, Österrike 22/5 Partiarrangemang i Uppsala län Näringsdepartementet THOMAS ÖSTROS 16/5 Inleder svensk-indiskt möte med Indiens handelsminister Kamal Nath, Stockholm Möte med Estlands handelsminister Edgar Savisaar Möte med Kinas minister för den statliga administrationen För industri och handel Wang Zhongfu 18/5 Anförande vid Länsstyrelsen i Stockholms konferens om Innovation Society 19/5 Deltar i paneldebatt vid IVAs och Nuteks projekt Framtidens näringsliv 24/5 Deltar vid OECD-möte i Paris 29/5 Deltar vid Konkurrenskraftsrådsmöte i Bryssel 31/5 Partiarrangemang i Uppsala ULRICA MESSING 15/5 Partiarrangemang i Gävle 16/5 Trafiksäkerhetsmöte, Stockholm 17/5 Inviger Korstabäckskajen i Sundsvall 18/5 Närvarar vid Sveriges Redareförenings jubileumsbankett i Göteborg 19/5 Delar ut cykelhjälmar i centrala Göteborg Partiarrangemang i Stockholm 22/5 Partiarrangemang i Gävle 23/5 Medverkar vid ALLIS 10-årsjubileum, Söderhamn (Aktiv levande landsbygd i Söderhamn) HANS KARLSSON 15/5 Interpellationssvar i riksdagen 16/5 Medverkar vid möte med SKTF, Skövde 18/5 Betänkandet AU 8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga överlämnas 22/5 Partiarrangemang i Ludvika

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll