Pressmeddelande -

Cecilia Malmström förhandlar EU-program med ordförandetrio

EU-minister Cecilia Malmström deltog på tisdagen i ett triomöte med Frankrikes Europaminister Jean-Pierre Jouyet och Tjeckiens EU-minister Alexandr Vondra. Vid mötet slutförhandlade ministrarna det gemensamma 18-månadersprogram som ska ge övergripande struktur åt de tre ordförandeskapen. Varje ordförandeskap gör utifrån detta ett eget ordförandeprogram.

EU-minister Cecilia Malmström kommenterar:

- Jag är glad över att Sverige fått med våra fem huvudprioriteringar på framträdande plats i programmet: Klimat, tillväxt, ett tryggare och öppnare Europa, Östersjön och EU som global aktör finns med i programmet. Där finns även skrivningar om frihandel och en översyn av öppenhetsförordningen, två områden som vi från svensk sida värnar starkt om.

- Triosamverkan gör att förberedelsearbetet nu sker med större framförhållning än vid tidigare ordförandeskap. Regeringen har en bra bild av vilka frågor som är aktuella under hela 18-månadersperioden, vilket gör oss bättre rustade inför vårt eget ordförandeskap hösten 2009.

- Vi är tre olika länder med delvis olika prioriteringar. Vart och ett av våra länder kommer nu att göra ett eget ordförandeprogram med vårt gemensamma program som grund. För svensk del kommer vi under hösten att arbeta fram vårt eget ordförandeskapsprogram.

18-månadersprogrammet kommer i nästa steg att diskuteras med påföljande trio: Spanien, Belgien och Ungern. Programmet antas vid Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, GAERC, 16 juni.


Kontakt:
Mikael Persson
Pressekreterare hos Cecilia Malmström
08-405 10 00
070-308 44 06

 

-------------------------
Läs mer
-------------------------
EU:s ordförandeskap (http://www.regeringen.se/sb/d/6781)

 

 

Ämnen

  • Regering