Pressmeddelande -

Demokratiministern: Forskaruppdrag att granska extremism på nätet

Regeringen ger Statens medieråd i uppdrag att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier. Fokus är grupper som riktar sig till ungdomar och som uppmanar till våld för en politisk eller ideologisk sak.

Undersökningen gäller alla former av antidemokratiska och våldsbejakande grupper och deras retorik samt rekrytering. I uppdraget ingår att lämna förslag på hur unga kan stärkas som medvetna medianvändare.

- Kan vi stimulera ungdomar till kritiskt tänkande tror jag att mycket är vunnet i arbetet mot våldsbejakande extremism, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Fakta:
Statens medieråd är en myndighet som bland annat har till uppgift att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Uppdraget ingår som en del i den kommande handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.

Kontakt:
Carl Lagerqvist
Pressekreterare hos Birgitta Ohlsson
08-405 11 63
070-308 44 06

Ämnen

  • Regering