Pressmeddelande -

Statsrådens engagemang vecka 12-13

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. Statsrådsberedningen GÖRAN PERSSON 21/3 Deltar vid EU-nämndens sammanträde 22-23/3 Deltar vid Europeiska rådets möte i Bryssel 24/3 Återrapportering i riksdagen från EU-toppmötet 31/3 Deltar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm Överläggningar med president Vike-Freiberga BOSSE RINGHOLM 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm Partiarrangemang i Hofors 2/4 Anförande vid invigningsceremoni av sportanläggning i Gislaved 4/4 Överläggningar med Laos vice premiärminister och utrikesminister Samsaval Lengsavad, Rosenbad 5/4 Anförande på Lunds universitet Partiarrangemang i Skåne 7/4 Överläggningar med Algerisk-Svenska Vetenskapliga och Tekniska Rådet, Solna Justitiedepartementet THOMAS BODSTRÖM 22/3 Partiarrangemang i Sthlm 1/4 Deltar vid seminarium m a a den nya sexualbrottslagen 2/4 Partiarrangemang i Nora JENS ORBACK 21/3 Deltar i seminarium vid FNs dag mot rasism Utrikesdepartementet LAILA FREIVALDS 22/3 Interpellationssvar i riksdagen 22-23/3 Deltar vid EU-toppmötet i Bryssel 30/3 Partiarrangemang i Norrbotten 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm 1/4 Överläggningar med Laos vice premiärminister och utrikesminister Lengsavat Somsavat, Sthlm BARBRO HOLMBERG 21/3 Möte med Rådet för flykting- och invandrarfrågor 29-30/3 Besöker bosnien-Hercegovina 31/3 Deltar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm 2/4 Anförande vid seminarium Förort i centrum, Göteborg CARIN JÄMTIN 30/3 Partidag i Västerbotten 2/4 Partiarrangemang i Halland Försvarsdepartementet LENI BJÖRKLUND 21/3 Anförande Sverige och ESDP, Sthlm 22/3 Interpellationssvar i riksdagen 29/3 Besöker Danmark 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm Socialdepartementet BERIT ANDNOR 21/3 Partiarrangemang i Jämtland 22/3 Utredningen om bilstöd till personer med funktionshinder överlämnas 31/1-1/4 Meeting of OECD social Affairs ministers Extending Opportunities: How active social policy can benefit us all, Paris 2/4 Partiarrangemang i Mariestad YLVA JOHANSSON 23/3 Koopi i Riksdagen 30/3 Anförande vid Vitalismässan, Göteborg 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm MORGAN JOHANSSON 23/3 Medverkar vid välkomstceremoni för EUs nya Smittskyddsmyndighet, Solna Finansdepartementet PÄR NUDER 21/3 Besöker Holmens pappersbruk i Norrköping Medverkar vid Halseseminarium, Linköping 22-23/3 Deltar vid EU-toppmötet i Bryssel 31/3 Möte med Lettlands finansminister Oskars Spurdzins, Sthlm SVEN-ERIK ÖSTERBERG 22/3 Interpellationssvar i riksdagen 30/3 Partidag i Sthlms län 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm 6/4 Anförande vid SOIs årskonferens, Umeå 7/4 Besöker Bankföreningen 9/4 Partiarrangemang i Blekinge Utbildnings- och kulturdepartementet LEIF PAGROTSKY 21/3 Pressträff om lärarutbildningen, Rosenbad 22/3 Forskningspropositionen överlämnas till riksdagen Presentation av forskningspropositionen, Sthlm 30/3 Möte med lärarutbildningarna, Sthlm 31/3 Deltar vid nordiskt kulturministermöte samt möte med kulturministrar från Västra Balkan, Köpenhamn 1/4 Möte med Lettlands kulturminister Helena Demakova och Katrina Kosa-Ammari LENA HALLENGREN 30/3 Samtal om vuxenutbildningens framtid i Göteborg 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm 1/4 Besöker Myndigheten för skolutveckling, Sthlm IBRAHIM BAYLAN 22/3 Besöker Hjulsta skolan och Tensta gymnasium 23/3 Föreläsning om Ledarskapet i skolan, Sthlm 29/3 Partiarrangemang i Sthlm 30/3 Deltar vid seminarium om yrkesprogrammen på gymnaiet, Sthlm 1/4 Partiarrangemang i Göteborg 5/4 Partidag i Lycksele 6/4 Deltar vid konferensen Läsförståelse och läsmetodik, Sthlm 7/4 Medverkar vid Friskolornas Riksförbunds årsmöte, Sthlm Jordbruksdepartementet ANN-CHRISTIN NYKVIST 22/3 Överläggningar med Livsmedelsföretagen, Rosenbad 23/3 Urbefolkningsdelegationen överlämnar slutrapport Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet MONA SAHLIN 21/3 Möte med ombudsmännen, HomO/HO/DO om diskriminering på bostadsmarknaden Möte med Ålands energiminister Britt Lundgren 22/3 Överläggningar med vice ordförande i National development and reform commission Liu Jiang Interpellationssvar i riksdagen 30/3 Uppvaktning av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm Besöker FORMAS, Forskningsråd för miljö, Areella Näringar och samhällsbyggande 2/4 Partiarrangemang i Uddevalla 4/3 Partiarrangemang i Sundsvall 6/4 Deltar vid Bostadsveckan, Gävle LENA SOMMESTAD 22/3 Medverkar vid seminariet Vattenfrågornas betydelse för att uppnå FNs Millenniemål, Sthlm Näringsdepartementet THOMAS ÖSTROS 21/3 Möte med regeringens innovationspolitiska råd 22/3 Överläggningar med livsmedelsindustrin, Rosenbad 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm Bilateralt möte med Lettlands ekonomiminister Arturs Krisjanis Karins 1/4 Inledningsanförande tillsammans med Lettlands ekonomi- minister vid det svensk-lettiska affärsforumet, Sthlm 2/4 Partiarrangemang i Huskvarna 4-7/4 Besöker Japan ULRICA MESSING 21/3 Medverkar vid regional Transportpolitisk konferens, Göteborg 22/3 Möte med Skogsbranschen, Sthlm HANS KARLSSON 24/3 Tar emot LO-distriktets budkavel Ordning och Reda, Kalmar 30/3 Fackliga besök i Katrineholm 31/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Lettlands president Vike-Freiberga, Sthlm Kontakt: Margareta Brandting Pressassistent 08-405 48 72 070-560 32 42 margareta.brandting@primeminister.ministry.se

Ämnen

  • Politik