Pressmeddelande -

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 22-23

Med reservation för eventuella ändringar För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare Statsrådsberedningen GÖRAN PERSSON 30/5 Invigningsanförande vid World Bioenergy 2006, Jönköping 31/5 Anförande vid PROs Gysingedagen 1/6 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund Möte med Mecklenburg-Vorpommerns mininsterpresident Harald Ringstorff 6/6 Nationaldagsfirande i Eskilstuna 7/6 Anförande och första spadtaget för nya Gnesta station 7-8/6 Deltar vid 6:e Östersjötoppmötet i Reykjavik BOSSE RINGHOLM 29/5 Deltar vid möte med vinnarna av EU-upplysningens kunskapstävling, Rosenbad 31/5-1/6 Medföljer kungaparet vid statsbesök i Turkiet 7/6 Kommittén för EU-debatt överlämnar slutbetänkande 8/6 Anförande vid Europarådets 6th Ministerial Conference on Equality between men och women, Stockholm 8-12/6 Överläggningar med bland andra svenska generalkonsulatet, vice regeringschefen Thomas Röwekamp, senator Willi Lemke i Hamburg, Bremen och Dortmund Justitiedepartementet THOMAS BODSTRÖM 30/5 Deltar vid informationskampanj tillsammans med JämO Claes Borgström 31/5 Riksdagsdebatt 1-2/6 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg 7/6 Interpellationssvar i riksdagen 8/6 Deltar i debatt vid konferensen Kriminalpolitiken och polisen, Växjö 9/6 Deltar vid avslutningen för polisstuderande vid polishög skolan i Solna JENS ORBACK 29/5 Partidag i Kalmar och Oskarshamn 31/5 Medverkar vid Tylösandsveckan, Halmstad Utrikesdepartementet JAN ELIASSON 5/6 Interpellationssvar i riksdagen 9/6 Deltar vid EU-nämndens sammanträde Anförande vid konferensen Regional Cooperation to Combat Trafficking in Human Beings, Stockholm CARIN JÄMTIN 30/5 Möte med Angolas biträdande utrikesminister, Stockholm 31/5-2/6 Deltar vid Generalförsamlingens uppföljning av UNGASS 2001, New York 6/6 Deltar vid ILOs årliga Internationella Arbetskonferens i Genève 7/6 Deltar vid ESP-möte i Bryssel 8-9/6 Medverkar vid Anna Lindh-seminarium, Stockholm BARBRO HOLMBERG 29-31/5 Medföljer kungaparet vid statsbesök i Turkiet 1-2/6 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg 7/6 Partiarrangemang i Timrå 8/6 Interpellationssvar i riksdagen 9/6 Partiarrangemang i Norrbotten Försvarsdepartementet LENI BJÖRKLUND 29/5 Riksdagsdebatt om krispropositionen Extra informellt nordiskt försvarsministermöte i Sverige 30/5 Deltar vid övning inom ramen för den nordiska snabbinsatsstyrkan tillsammans med Estlands och de nordiska försvarsministrarna, Enköping 31/5 Partidag i Huddinge 8/6 Deltar vid officiellt möte i Bryssel Socialdepartementet BERIT ANDNOR 29/5 Partidag i Linköping 30/5 Deltar vid TCO-arrangemang i Stockholm 31/5 Partidag i Bollnäs 1/6 Möte med Nordiska Rådets svenska delegation, Stockholm 6/6 Nationaldagsfirande i Östersund 8/6 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund Deltar vid möte med Barnrättsforum, Stockholm 9/6 Medverkar vid Handels Valupptaktskonferens, Nässjö 11/6 Partidag i Linköping YLVA JOHANSSON 30/5 Besöker RSMH, Stockholm 31/5 Medverkar vid konferensen Forum för frivilligt socialt arbete, Stockholm 7/6 Partidag i Örkelljunga och Åstorp 8/6 Interpellationssvar i riksdagen 9/6 Partiarrangemang i Kristianstad 10/6 Medverkar vid Fackens dag i Hässleholm MORGAN JOHANSSON 29/5 Deltar vid socialpolitisk debatt, Stockholm Deltar i samtal om rökning och andra folkhälsoproblem, Stockholm 31/5 Deltar vid EU-nämndens sammanträde 2/6 Deltar vid ministerrådsmöte, EPSCO, Luxemburg 5/6 Partiarrangemang i Malmö 6/6 Nationaldagsfirande i Lund 7/6 Interpellationssvar i riksdagen 8/6 Partidag i Simrishamn och Trelleborg 10/6 Deltar i Ringsjön Runt 11/6 Deltar vid nordiskt social och hälsoministermöte i Huttigrutten, Norge Finansdepartementet PÄR NUDER 30/5 Partidag i Västerås och Eskilstuna 2/6 Deltar vid EU-nämndens sammanträde SVEN-ERIK ÖSTERBERG 30/5 Medverkar vid Tylösandsveckan, Halmstad 31/5 Partiarrangemang i Västmanland Försäkringsföretagsutredningen överlämnar slutbetänkande Medverkar vid förvaltningspolitiskt seminarium 7/6 Möte med vietnamesisk delegation i Stockholm Deltar i paneldebatt vid STs sommarseminarium, Stockholm 8/6 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 9/6 Möte med Bankföreningen samt pressträff Utbildnings- och kulturdepartementet LEIF PAGROTSKY 30/5 Deltar vid SNS-seminarium 31/5 Riksdagsdebatt om public service-propositionen Delar ut Astrid Lindgren-priset, Stockholm 3/6 Deltar vid invigning av sommarutställning på Akvarellmuseet i Skärhamn 8/6 Interpellationssvar i riksdagen Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 9/6 Möte med Ukrainas utbildningsminister, Stockholm Möte med Riksförbundet Sveriges Museer 10/6 Inviger sommarutställning på Läckö slott LENA HALLENGREN 29/5 Partidag i Västervik 31/5 Partidag i Kalmar och Växjö 1/6 Deltar vid möte med en ungdomsgrupp i Kommunal Halland 2/6 Medverkar vid Tylösandsveckan, Halmstad 7/6 Partidag i Munkedal 8/6 Interpellationssvar i riksdagen 9/6 Deltar vid seminarium om förskolan, Rosenbad IBRAHIM BAYLAN 29/5 Partidag i Uppsala län 31/5 Besöker Borås, Mark och Halmstad 1/6 Medverkar vid Tylösandsveckan, Halmstad 5/6 Partidag i Västerbotten 6/6 Partidag i Västernorrland 7/6 Medverkar vid invigning av Nationella Centret för Läs och skrivsvårigheter, Stockholm 9/6 Partiarrangemang i Örebro Jordbruksdepartementet ANN-CHRISTIN NYKVIST 29-30/5 Deltar vid informellt jordbruksministerrådsmöte, Krems, Österrike 30/5 Anförande vid LRFs riksförbundsstämma, Piteå 31/5 Deltar vid LRF-hearing, Piteå 2/6 Anförande vid Världsmiljödagen om hållbar produktion och konsumtion, matmanifestet, Stockholm 7/6 Partidag i Skåne 8/6 Anförande vid Forum för hållbar konsumtion, Stockholm 9/6 Deltar vid seminarium om merfärden i svenska livsmedelsprodukter, Stockholm Sanktionsavgiftsutredningen överlämnas Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet MONA SAHLIN 30/5 Prisutdelare i tävlingen Future City, Stockholm Anförande vid Samhällsbyggnadsdagen, Stockholm 31/5 Medverkar vid Tylösandsveckan, Halmstad 7/6 Interpellationssvar i riksdagen Partiarrangemang i Södertälje 8/6 Deltar vid Energirådsmöte i Luxemburg LENA SOMMESTAD 29/5 Deltar vid konferensen CleanMed Europé, Stockholm 30/5 Partiarrangemang i Jönköpings län Deltar i konferens vid Svenska Renhållningsverksföreningen årsmöte, Jönköping 31/5 Medverkar vid seminariet Det vi gör idag blir barnens framtid som hålls under VM i Samarbete, Stockholm 1/6 Partiarrangemang i Uppsala 2/6 Medverkar vid Tylösandsveckan, Halmstad Näringsdepartementet THOMAS ÖSTROS 29/5 Deltar vid Konkurrenskraftsrådsmöte i Bryssel 30-31/5 Partiarrangemang i Uppsala 1/6 Deltar vid Företagarnas partiutfrågning Valbar, Stockholm 7/6 Inviger Chalmers Lindholmens Säkerhetscentrum, Göteborg 8/9 Anförande vid konferens Russia in Global Business, Today and Tomorrow. First step to G8 Accordd in Stockholm, Stockholm Interpellationssvar i riksdagen ULRICA MESSING 29/5 Medverkar vid Skogsstyrelsens skogspolitiska seminarium, Stockholm Möte med Swedish Winter Test Region, Stockholm Deltar vid möte om barnsexturism, Stockholm 30/5 Riksdagsdebatt om transportpolitiken 31/5 Partiarrangemang i Sundsvall Medverkar vid Offentliga rummet 2006, prisutdelare av Guldlänken, Sundsvall 1/6 Medverkar vid internationell hamnkonferens, Stockholm 2/6 Möte med EU-kommissionär Jacques Barrot, Stockholm Partiarrangemang i Stockholm HANS KARLSSON 29/5 Medverkar vid magisterkurs på Danderyds sjukhus 30/5 Deltar vid möte med LO lokalt i Katrineholm Medverkar vid Elektrikerförbundets möte i Stockholm 31/5 Deltar vid EU-nämndens sammanträde 1-2/6 Deltar vid ministerrådsmöte, EPSCO, Luxemburg 3/6 Besöker Länsstyrelsen på Gotland

Ämnen

  • Politik

Relaterade event