Pressmeddelande -

Tre nya ministrar på Utrikesdepartementet

Laila Freivalds blir ny utrikesminister och chef för Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet kommer att ha ytterligare två statsråd. Barbro Holmberg utses till statsråd ansvarig för migrationsfrågor. Som statsråd ansvarig för biståndsfrågor utses Carin Jämtin. Samtliga tillträder den 10 oktober 2003. Vice statsminister Margareta Winberg lämnar den 31 oktober 2003 regeringen. Hon kommer senare att föreslås bli Sveriges ambassadör i Brasilien. Bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson lämnar regeringen den 10 oktober 2003. Han kommer att kandidera som ordförande i den internationella kommissionen om migration. Mona Sahlin blir den 31 oktober 2003 ny jämställdhetsminister. Hon fortsätter i Justitiedepartementet att ha ansvar för demokrati-, idrotts-, integrations- och storstadsfrågorna. Laila Freivalds ny utrikesminister Laila Freivalds föddes i Riga i Lettland 1942. Hon avlade jur kand-examen vid Uppsala universitet 1970. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde hon som domare. Under tolv år arbetade Laila Freivalds vid Konsumentverket, först som byrådirektör och därefter som generaldirektör och konsumentombudsman. 1988 utsågs hon till justitieminister, en post som hon innehade fram till år 2000 med undantag för åren 1991-1994 då hon var verksam som advokat. Sedan 2000 är hon förbundsdirektör i Svensk Scenkonst, arbetsgivare för musik, dans och teater. Barbro Holmberg ny migrationsminister Barbro Holmberg, född 1952, är sedan i juni 2003 generaldirektör för Migrationsverket. Dessförinnan var hon statssekreterare på UD med ansvar för migrationsfrågorna. Barbro Holmberg är socionom och har tidigare bland annat varit informationssekreterare på RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) och redaktör för tidskrifterna PsykologTidningen och Socialpolitik. Hon har arbetat som utredningssekreterare i den parlamentariska Barnkommittén samt översynsutredningen om Barnombudsmannen. Carin Jämtin ny biståndsminister Carin Jämtin är född 1964 i Stockholm. Hon är sedan september 1999 biståndschef vid Olof Palme Internationella Centrum där hon åren innan arbetade som handläggare. Carin Jämtin har arbetat som SSU:s förbundskassör och förbundssekreterare. Som förtroendeuppdrag har hon bland annat innehaft posten som ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer samt styrelseuppdrag i bland annat Frihets förlag och Lotteribyrån. Tillfälligt pressansvariga hos de nya ministrarna: Laila Freivalds: Jens Odlander, pol sakk SB, 070-813 57 41 Carin Jämtin: Peter Akinder, pol sakk SB, 070-593 72 91 Barbro Holmberg: Jenny Åkervall, pol sakk SB, 070-690 42 79 Jan Larsson Presschef +46 (0) 8 405 48 92 +46 (0) 70 593 34 12 Anna Helsén Pressekreterare +46 (0) 8-405 48 58 +46 (0) 70-698 48 58

Ämnen

  • Arbetsliv