Pressmeddelande -

Försäljning av Stenungs Torg AB

Stenungsundshem AB har nu vidtagit en av åtgärderna i ägardirektivet som Stenungsunds kommunfullmäktige beslutat om. Den politiska viljeinriktningen har varit att försälja Stenungs Torg AB och att det skall leda till ett positivt resultat och till en bra köpare. Kommunen är nöjd med pris och köpare. Den nya ägaren CITYCON AB erhåller ett köpcentrum som är Stenungsunds centrum och har ett unikt läge vid havet i en av Sveriges mest expansiva kommuner. Hur det ekonomiska överskottet skall hanteras kommer att behandlas på Stenungsundshem AB:s bolagsstämma 2007. Här finns det kanske lite olika syn i den politiska ledningen, vilket framkom 2003 när kommunfullmäktige antog ägardirektiven för Stenungsundshem AB. Nu kan den politiska ledningen i kommunen koncentrera sig på utvecklingen av nya bostadsområden och offentlig service i Stenungsund. Stenungsund 2006-05-22 Ove Andersson Oppositionsråd (m) Tel 0303-68 221 Bo Pettersson Kommunalråd/Kommunstyrelsens ordf. (s) Tel 0303-68 347

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland