Pressmeddelande -

Succé för Industriprogrammet på Nösnäs

När Stenungsund valde att utveckla Industriprogrammet vid Nösnäsgymnasiet blev det en stor framgång. Fasta arbeten eller sommarjobb med möjlighet till förlängning väntar alla elever som lämnar skolan i vår. Annat var det för några år sedan då Industriprogrammet var hotat av nedläggning. Främsta anledningarna till detta var för få sökande elever och att det är ett av gymnasieskolans mest kostnadskrävande program. I regionen finns endast ett fåtal Industriprogram kvar. Vi har nu ett väl fungerande yrkesråd, bestående av representanter för de olika industrierna, politiker, elever och personal. Yrkesrådet har bland annat föreslagit två inriktningar på Industriprogrammet, en mot Plåt och Svets och den andra mot Reparation och Underhåll. De nya inriktningarna infördes till läsåret 2005/2006. Eleverna på Industriprogrammet har nu också en utökad arbetsplatsförlagd utbildning, APU, vilket innebär en ökad kvalitet i utbildningen. Eleverna är på APU ca. 25 veckor under sina tre gymnasieår. Industrilokalerna på Nösnäsgymnasiet har fräschats upp och stora investeringar har gjorts under det senaste året. I år får i stort sett alla avgångselever slutbetyg. De flesta elever i årskurs 1 och 2 har fått sommarjobb. Alla elever i åk 3 har fått fasta arbeten eller sommarjobb med möjlighet till förlängning. Eventuella frågor besvaras av Ann Lundstedt, v ordf (v) i Mjuka utskottet, Stenungsunds kommun, telefon växel 0303-68 000. Gunilla Forssell Programrektor Nösnäs, telefon. 0303-68 172 Lars-Erik Wikström, medlem i yrkesrådet och verksam på Perstorp Oxo AB, 0303-728 655

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland