Gå direkt till innehåll
Stenungsundshem skapar nya lägenheter tillsammans med Erlandsson Bygg

Pressmeddelande -

Stenungsundshem skapar nya lägenheter tillsammans med Erlandsson Bygg

På Doterödsvägen skapar Stenungsundshem genom ombyggnationen av en lokal fyra ljusa, rymliga hyresrätter ett stenkast från centrum.

Upphandling av projektet har pågått under hösten. Utvärderingen av anbuden och beslut om tilldelning är nu klar. Erlandsson Bygg är det byggföretag som vann upphandlingen och som i samarbete med Stenungsundshem kommer att bygga om den tidigare lokalen till bostäder. Avtal gällande entreprenaden kommer att skrivas inom kort.

-Här hade vi en lokal med stora moderniseringsbehov. Istället för att renovera bestämde vi oss för att försöka tillskapa fler bostäder i Stenungsund. Jag är väldigt glad över att vi lyckats, säger Stenungsundshems vd Ted Lärnhem.

-Erlandsson Bygg är mycket tacksamma för förtroendet att få uppföra dessa lägenheter åt Stenungsundshem. Stenungsundsregionen är ett område där vi valt att expandera under kommande år. Detta projekt blir startskottet för den satsningen, säger Erlandsson Byggs avdelningschef Robert Johansson.

Vår förhoppning är att kunna ta det första spadtaget under våren. Inflyttningen kan i så fall påbörjas under hösten/vintern 2019/2020.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stenungsundshem vill genom trivsel, dialog med hyresgästerna och ett varierat utbud av bostäder arbeta för att bli regionens bästa hyresvärd.

Kontakter

Anders Rollings

Anders Rollings

Presskontakt Marknadschef Marknad/Uthyrning 0303-68603

Med omtanke, stolthet och öppenhet vill vi bli regionens bästa hyresvärd.

Stenungsundshem är Stenungsunds kommunalt ägda bostadsbolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter i olika områden för olika skeden av livet. På uppdrag av ägaren förvaltar och utvecklar vi kommunens verksamhetslokaler på ca 160 000 kvm. Vi arbetar för kundnöjdhet genom omtanke, öppenhet och stolthet.

Vi arbetar aktivt med kundnöjdhet och kommunikation, eftersom vi tror på att det är den bästa vägen till att få nöjda hyresgäster. Detta betyder bland annat att vi regelbundet mäter kundnöjdheten och använder hyresgästernas synpunkter som arbetsverktyg i alla våra handlingsplaner.

Vi är ett allmännyttigt bolag, som till 100 % ägs av Stenungsunds Kommun. Ett av våra främsta uppdrag är att arbeta för att stärka varumärket Stenungsunds kommun. Det gör vi bland annat genom bred samverkan med kommunen, näringslivet och de ideella föreningarna i kommunen.

Stenungsundshem
Jullen 5
444 21 Stenungsund Stenungsund
Sverige