Nyhet -

Sveriges Regering - Håkan Juholt

Öppet Brev Till Håkan Juholt

Rättsäkerhetsfrågor

Välfärden i Sverige för generellt alla svenska unionsmedborgare

Sverige är EU-medlemsland sedan 1995. Svenska unionsmedborgare fråntas/underlåts generellt av staten Sverige, uppenbart flera aktörer(Försäkringskassan, vissa förvaltningsdomstolar, Landstingen, Sveriges Regering och Sveriges Riksdag eftersom alla har vetskap utifrån att undertecknad informerat via e-post och press/nyhetsmeddelanden men ingendera parten agerar), EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

Konsekvensen blir att generellt alla svenska unionsmedborgare dessutom generellt diskrimineras utifrån artikel 21.2 i Rättighetsstadgan som är juridiskt bindande sedan 2009-12-01(Lissabonfördraget) som Sveriges Regering var med att driva igenom under ordförandeskapet för EU.

Skrivelse till Sveriges Regering av datum 2010-11-19, sehttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/sveriges-regering/ vid punkt 2, vägrar Sveriges regering att besvara. Frågeställningar som är avgörande för att svenska unionsmedborgare skall kunna åtnjuta fullständig rättssäkerhet.

Detta är känt av alla i Sveriges Riksdag via e-post från undertecknad, oberoende av partifärg ingen agerar!

Varför har du icke agerat?

Kommer du kräva av Sveriges Regering att frågeställningarna mycket skyndsamt besvaras och därtill kommer allmänheten till del för att värna fullständig rättsäkerhet vid gränsöverskridande vård handläggning/prövning inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna?

Möjligheten finns och frågan är om du har för avsikt att värna om rättssäkerheten?

Senaste kommunicering till Sveriges Riksdag alla ledamöter, via e-post, är av datum 2011-06-22, om detta faktum som nu omnämns här ovan.

Håkan Juholt kontrollera din mail om du har fått ”minnesförlust”, massor av e-post till  alla riksdagsledamöter övertid i ämnet, som är väl bevarade och samlade. Håkan Juholt kan icke på något sätt frångå sitt ansvar som ledamot av Sveriges Riksdag och därtill partiledare för Sveriges största parti!

Vi får se om Håkan Juholt redan idag, i Almedalen, tager sitt ansvar för att värna rättssäkerheten för generellt alla svenska unionsmedborgare.

Tar Håkan Juholt sitt ansvar ?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken    http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php 

Ämnen

 • Almedalsveckan

Kategorier

 • diskriminering
 • eu
 • eu-kommissionen
 • eu-rättigheter
 • försäkringskassan
 • rättsäkerhet
 • rättighetsstadgan
 • lissabonfördraget
 • gränsöverskridande vård
 • förvaltningsdomstol
 • sverige
 • sveriges regering
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • almedalsveckan
 • håkan juholt

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt