Nyhet -

Sveriges Regering säker patientrörlighet/rättssäkerhet/trovärdighet?

I Sveriges Regerings brev till EU-kommissionen 21 juli 2010 S2010/3209/HS ang. fördragsbrottsgranskning mot Sverige skriver Regeringen citat;

”Den svenska regeringen värnar om de europeiska patienternas bästa. Det är bara genom en öppen och transparant behandling samt likabehandling av patienter och fungerande informationsflöden som en trygg och säker patientrörlighet kan skapas.” slut citat.

Vilken trovärdighet har Sveriges Regering utifrån att icke värna om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet? Sveriges Regering har uppenbart utifrån att Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningar från arbetsgruppen AMBU av datum 2010-11-19 och därmed konstateras att Sveriges Regering har något att dölja! Vad är det Sveriges Regering vill dölja för allmänheten och varför`

Har generellt alla svenska unionsmedborgare rättsäkerhet att fodra av Sveriges Regering och är det av allmänintresse dvs. att journalister och media kritiskt granskar och delger allmänheten vad som framkommer?

Vår uppfattning, inom arbetsgruppen AMBU, är att Rättighetsstadgan, ur Lissabonfördraget, skall gälla lika för alla EU-medborgare, även då inräknat svenska medborgare. Likabehandling har sedan 40 år varit inskriven i EU-förordningen 1408/71, dags att gå från ord till handling(visa på ansvarstagande)!

I EU-rättspraxis, mål C-173/09 Elchinov(2010-10-05), avger EU-domstolen dom som stöder tolkningarna i regeringens bordlagda prop. 2007/08:XX. Genom punkt 70 i EU-domen fastslås att avslag inte får ges med motivering att behandlingsmetoden inte utföres i bosättningsmedlemsstaten.

 I brev 9 nov. 2010 dvs. 1 månad efter denna EU-dom har socialministern bytt åsikt i brev till Andreas Persson S2010/7202/Sr, där skriver socialministern att endast den behandlingsmetod som ingår i svenska allmänna vårdsystemet kan ersättas!

Är det i allmänhetens intresse att journalister och media kritiskt granskar utifrån frågeställningarna till Sveriges Regering av skrivelse med datum 2010-11-19, se http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/sveriges-regering/ (punkt 2).

Skrivelsen är registrerad enligt följande citat;

"Jag vill på detta sätt bekräfta att ditt e-brev inkommit till Statsrådsberedningen och registrerats med diarienummer SB2010/9001. 

Med vänlig hälsning, 
Hanna Schönning 
Politiskt sakkunnig 
Brevenheten "

Slut citat.

Har journalister och media för avsikt att i allmänhetens intresse bevaka rättssäkerheten utifrån vad som delgivits? Ställs de avgörande frågorna och publiceras/delges svaren till svenska folket?

Har vi i Sverige en korrupt eller icke korrupt journalist och media bevakning? Det visar sig utifrån att frågorna berör generellt alla svenska unionsmedborgare och har således ett mycket stort allmänintresse!

Journalister har nu att visa på sitt ansvar, såtillvida att man generellt inom journalistkåren icke är korrupta, dvs. i "allians" med den politiska makten och "mörkar" denna rättsskandal.

Kommer journalisterna ställa den politiska makten mot väggen i Almedalen för att värna svenska unionsmedborgares rättssäkerhet utifrån EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.  Alltså ställa de skarpa avgörande frågorna som man finner via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/sveriges-regering/ , se punkt 2 skrivelse till Sveriges Regering 2010-11-19.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken    http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php 

Ämnen

 • Almedalsveckan

Kategorier

 • almedalsveckan
 • sveriges regering
 • trovärdighet
 • säker patientrörlighet
 • diskriminering
 • eu
 • eu-kommissionen
 • eu-rättigheter
 • försäkringskassan
 • förvaltningsdomstol
 • gränsöverskridande vård
 • lissabonfördraget
 • rättighetsstadgan
 • rättsäkerhet
 • socialdepartementet
 • sverige
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • allmänintresse
 • journalister och media

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt