Nyhet -

Sveriges Regering Sveriges Riksdag EU-kommissionen

Citat; Nedkortad resumé

17 augusti 2010 har EU-kommissionen till Sveriges Regering ställt frågan om förenligheten med 56 EUF eftersom Försäkringskassan kräver exakt lika behandling som i Sverige för att ersättning skall utbetalas för gränsöverskridande vård.

Svenska Regeringen genom Regeringskansliet har 2010-09-30, S2010/3209HS besvarat frågor på sidan 2, 4:e stycket citat; ”Sammantaget finns det alltså inget krav på att den behandling som söks i annat EU/EES-land ska vara identisk med den behandling som skulle ha erbjudits patienten i Sverige.” Slut citat.

I bilagt ärende motsäger Försäkringskassan(FK) Sveriges Regerings svar till EU-kommissionen här ovan genom avslagsmotivering 2011-02-24 citat; ”Du får inte ersättning därför att du behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige” Slut citat.

Som stöd för sitt avslag anger FK EUF-fördragets artiklar 56 och 57(se bilaga D).

 Dessa avslagsbesked är generella av FK och innehållsmässigt tvärtemot vad Sveriges Regering garanterat i citat här ovan, alltså tvärt emot vad Sveriges Regering garanterade i citatet ovan.

 

 1. Försäkringskassan åberopar artiklarna 56 och 57 EUF som stöd för avslag(jämför med C-211/08 kommissionen mot Spanien punkt 48-55 speciellt punkt 49)
 2. Sveriges Regerings garanti motsäges av Försäkringskassan avslagsmotiv om att endast ”exakt lika vårdmetod som i Sverige godkännes.”
 3. Reseersättning utifrån EU-domarna Watts och Liechte.(Lokalt finnes administrativa resecentraler som hjälper och utbetalar reseersättning till patienter inom Landstingen) FK nekar ersättning.
 4. Tvärt emot EU-kommissionen och generaladvokaten hävdar myndigheten Försäkringskassan att fördraget ger sämre rätt än förordning.

 

Med dessa inledande problem i minnet går vi över till ärendet Irma Larsson, som är ytterligare exempel på hur Försäkringskassan generellt vägrar följa EU-rättspraxis.

Slut citat.

Detta ovanstående är hämtat ur arbetsgruppen AMBU:s komplettering till EU-kommissionen av datum 2011-05-23;

"EU Pilot 932/2010 arbetsgruppen AMBU komplettering till EUROPEISKA KOMMISSIONEN anmälan mot staten Sverige ."

Journalister och media uppmanas att kritiskt granska makten och de som omnämns, Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och EU-kommissionen utifrån vad som nu delgivits er. Almedalsveckan är ett ypperligt tillfälle och ställa dessa omnämnda aktörer mot väggen och erfodra svar!

Du hittar hela skrivelsen till EU-kommissionen via http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/arbetsgruppen-ambu/ , se punkt 5.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Ämnen

 • Almedalsveckan

Kategorier

 • diskriminering
 • eu
 • eu-kommissionen
 • eu-rättigheter
 • försäkringskassan
 • rättsäkerhet
 • rättighetsstadgan
 • lissabonfördraget
 • gränsöverskridande vård
 • sverige
 • sveriges regering
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • almedalsveckan
 • ansvar

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt