Pressmeddelande -

Försäkringskassan Journalisternas uppgift i en demokratisk utveckling är enormt viktig

Inom Försäkringskassan står det icke rätt till, rättssäkerheten på området gränsöverskridande vård handläggning åtföljer icke av vad Sveriges Riksdag beslutat nämligen att Försäkringskassan är skyldig att tillämpa EU-rättspraxis fullt ut. Så sker icke inom Försäkringskassan.

Nu är det upp till journalisterna och deras ansvar dvs. om dessa anser att rättssäkerheten är av vikt, det återstår att se. Ligger rättsäkerhet i allmänhetens intresse?

Du läser hela skrivelsen till DN och Expressen m.fl. via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/20121106-Till-DN-och-Expressen-med-flera-inom-media-och-journalist-branschen.pdf

mvh

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ämnen

 • Offentlig sektor

Kategorier

 • diskriminering
 • eu-rättigheter
 • gränsöverskridande vård
 • lissabonfördraget
 • rättighetsstadgan
 • rättsäkerhet
 • sverige
 • sveriges regering
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • försäkringskassan
 • journalisternas ansvar

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt