Pressmeddelande -

Försäkringskassan tillåts fortsätta med systematiska rättsövergrepp på allmänheten

Rättsövergrepp på allmänheten tillåts fortsätta av myndigheten Försäkringskassans ledning

Allmänheten via Assar Fager är uppenbart mer intresserad av rättssäkerhet än vad Försäkringskassans egna juridiska experter på området gränsöverskridande vård, självkritik existerar icke alls inom myndigheten Försäkringskassan och oansvariga ledare i ledningen är mer regel än undantag, det är uppenbart eftersom detta rättsövergrepp tillåts fortsätta av ledningen för Försäkringskassan.

Trots två möten med ledningen, Dan Eliasson och Eva Nordqvist, där Assar Fager dels 2012 och dels 2013 redogjort för hur dessa rättsövergrepp går till utifrån försäkringskassans rättsliga ställningstaganden och interna vägledningar, som ärenden handläggs utifrån av handläggarna, så har ledningen hållit fast vid att i myndighetsutövningens tecken fortsätta rättsövergreppen på allmänheten.

Du läser hela skrivelsen till Försäkringskassan med flera via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/05/F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-med-flera-20130522.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ämnen

 • Statlig, kommunal förvaltning

Kategorier

 • diskriminering
 • eu-rättigheter
 • gränsöverskridande vård
 • lissabonfördraget
 • rättighetsstadgan
 • rättsäkerhet
 • sverige
 • sveriges regering
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • försäkringskassan
 • eu-kommissionen
 • dan eliasson
 • eva nordqvist
 • fredrik reinfeldt
 • göran hägglund
 • ulf kristersson
 • pierre schellekens

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Presskontakt

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt