Pressmeddelande -

Sveriges Regering -- justitieminister Beatrice Ask angående rättssäkerhetsfråga av allmänhetens intresse

Rättssäkerhet är av vikt i en demokrati och förhoppningsvis tager justitieministern sitt ansvar och inser allvaret i denna skrivelse och erbjuder allmänheten mycket skyndsamt mötestid utifrån vad skrivelsen ger vid handen.

I skrivelsen kan du bl.a. läsa följande;

 • Det är ett digert bevis material som kommer presenteras för ministern och således begäres att ministern avsätter gott om tid för mötet. Här kan bl.a. då nämnas EU-rättspraxis mål C-147/03, EU-kommissionen mot Österrike, där då särskilt punkten 63, det efterstävade målet och vad är det eftersträvade målet.

Du läser hela skrivelsen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/10/Sveriges-Regering-justitieminister-Beatrice-Ask-i-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhetsfr%C3%A5ga-och-om-m%C3%B6tes-tid-20121015.pdf

Skrivelsen har registrerats av registrator med dnr  Ju2012/6826/DOM

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ämnen

 • Offentlig sektor

Kategorier

 • eu-rättigheter
 • gränsöverskridande vård
 • lissabonfördraget
 • rättighetsstadgan
 • rättsäkerhet
 • sverige
 • sveriges regering
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • justitieminister beatrice ask
 • beatrice ask
 • justitieminister
 • domstolskorruption
 • förvaltningsdomstol och domstoslkorruption
 • förvaltningsdomstol
 • diskriminering

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt