Pressmeddelande -

Sveriges riksdag socialutskottet

Har Sveriges riksdag ansvar att följa upp av riksdagen tidigare beslutat? Särskilt då om det påvisas att myndigheten Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar icke åtföljer av riksdagen tidigare beslutat. Sveriges riksdag, socialutskottets alla ledamöter, tillskrivs och informeras och därtill begäres svar på frågeställningar.

Du läser hela skrivelsen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/Sveriges-Riksdag-Socialutskottets-alla-ledam%C3%B6ter.pdf


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ämnen

 • Riksdag

Kategorier

 • diskriminering
 • eu-rättigheter
 • gränsöverskridande vård
 • lissabonfördraget
 • rättighetsstadgan
 • rättsäkerhet
 • sverige
 • sveriges regering
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • socialutskottet
 • försäkringskassan
 • förvaltningsdomstolar
 • riksdagsledamöter

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt