Dykningar efter spökgarn vid vrak utanför Ystad

Pressmeddelande -

Dykningar efter spökgarn vid vrak utanför Ystad

Nu har Håll Sverige Rent påbörjat arbetet med att rensa vrak från spökgarn i havet utanför Ystad. Med projektet vill Håll Sverige Rent öka kunskapen om vrak och spökgarn, samtidigt som dykare rent praktiskt rensar vrak från garn som år efter år utgör en dödsfälla för fiskar och vattenlevande djur.

I Östersjön finns det, grovt uppskattat, 100 000 skeppsvrak. Många av vraken antas vara täckta av förlorade fiskegarn, vilket tidigare undersökningar har indikerat. En studie gjord vid Brittiska öarna 2007 visade att spökgarn på vrak fortsätter att fånga fiskar och andra vattenlevande djur hela två år efter att de fastnat på vraken.

Håll Sverige Rent vill nu genomföra en undersökning om hur det ser ut i Östersjön, och kommer under några veckor genomföra dykningar kring vrak utanför Ystad vid Sveriges sydkust. Syftet med projektet är främst att fylla kunskapsluckorna om vrak och spökgarn, men också att rent praktiskt rensa vraken från spökgarnen.

– Genom dyken kommer vi förhoppningsvis att få veta mer om hur stort problemet med spökgarn vid vrak är, säger Jessica Ångström, verksamhetsansvarig för Skräpfria hav på Håll Sverige Rent. Att fiskar och andra vattenlevande djur fastnar i spökgarn och blir lidande vet vi redan, men vi vet inte hur mycket garn som sitter fast på vraken.

Ambitionen är att rensa upp till tio vrak. Spökgarnen kommer därefter att åldersbestämmas. Även ursprung och typ av garn ska fastställas så långt det är möjligt.

Förutom att spökgarnen är en dödsfälla för fiskar och andra vattenlevande djur utgör de även en fara för sjötrafik, yrkesfisket och dykare. Även kulturella värden kan skadas när gamla vrak skadas av nät och trålar. 

Dykprojektet med fokus på spökgarn vid vrak finansieras av Fiskerifonden och utförs i samverkan med P-dyk och Ystad kommun.

För mer info kontakta:

Jessica Ångström, verksamhetsansvarig för Skräpfria hav på Håll Sverige Rent, 070-3136376

Andreas Frössberg, projektledare på Håll Sverige Rent, 070-7237187


Ämnen

 • Lokal/regional påverkan

Taggar

 • ystad
 • miljö
 • spökgarn
 • fiske
 • sjöfart
 • dyk
 • vrak
 • marin nedskräpning
 • nedskräpning
 • dyka

Regioner

 • Skåne

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Vår vision är ett skräpfritt Sverige.


Presskontakt

Petra Holgersson

Petra Holgersson

Presskontakt Kommunikationsstrateg 072-565 44 05