Pressmeddelande -

80 miljoner för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

 

Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kronor för att forska om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Detta är en gemensam satsning mellan Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

År 2012 tog Riksbankens Jubileumsfond initiativ till en satsning på forskning om forskning. Torsdagen den 15 oktober fattade Riksbanken Jubileumsfonds styrelse beslut om att ge 8 av 54 sökande projekt medel.

Bakom satsningen Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning står Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond, samt Formas som har för avsikt att fatta beslut om sin del finansiering den 5 november. Initiativet togs till följd av de stora kunskapsbrister som fanns. Det saknades inte bara kunskap om forsknings- och innovationspolitik, högre utbildning och akademisk forskning. Den forskning som fanns var därtill fragmenterad. Internationella utblickar och komparationer saknades också ofta.

Koordinatorn som anlitas ska garantera att satsningen får en gemensam inriktning som förhoppningsvis ger ett mervärde för hela sektorn.

För frågor och mer information kontakta Robert Hamrén, 070-3037629, Anders Sundin, 08-54644115, eller Lars Wärngård, 0730-745397

Läs mer om projekten i Riksbankens Jubileumsfonds webbplats, www.rj.se eller i bifogad pdf.


 Riksbankens JubileumsfondForskningsrådet Formas


De beviljade projekten är:

Corinna Kruse, Tema, Linköpings universitet    9 979 000
Förpacka, förhandla, förändra: Att översätta kunskap till praktik

Merle Jacob, Research Policy Institut, Lunds universitet    20 662 000
En kunskapsbas för styrning av samspelet mellan vetenskap och politik

Anders Bergmark, Institutionen för social arbete, Stockholms universitet   6 906 000
Föreställningen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Johan Edman, Sorad, Stockholms universitet     9 508 000
Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsformer 1911–2015

Anders Broström, Institutionen för industriell ekonomi och organisation, KTH     12 100 000
Resultatbaserad styrning i akademin: praktik och identitet i omvandling

Filip Wijkström, Handelshögskolan, Stockholm    9 714 000
Transnationell governance i universitetsfältet

Maureen McKelvey, Inst. för ekonomi & samhälle, Handelshögskolan, GU    4 599 000
Samverkan mellan universiteten och näringslivet: en studie av Chalmers samverkan med den globala industrin

Anna Jonsson, Score, Stockholms universitet        3 840 000
Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning

Ämnen

  • Forskning

Kategorier

  • samhällsvetenskap
  • humaniora
  • forskning

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Kontakter

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435