Pressmeddelande -

Annehems nyemission om 112 MSEK fulltecknad

Fastighetsbolaget Annehem har genomfört en private placement, riktad till en begränsad krets investerare, om 112 MSEK före emissionskostnader. Annehem arbetar med bygg och fastighetsutveckling samt förvaltning företrädesvis i den expansiva Öresundsregionen. Annehem har utvecklat ett koncept inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar nybyggnation av cirka 420 lägenheter. Annehem äger också ett fastighetsbestånd som omfattar cirka 500 lägenheter samt kommersiella lokaler. Den totala ytan uppgår till cirka 50 000 kvm i Skåne. I anslutning till den nya Citytunnelstationens uppgång i Hyllie Centrum har ett markanvisningsavtal med Malmö Kommun slutits om att bygga bostäder och kommersiell yta. Annehem kommer också att bygga ett antal vårdenheter per år. Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Annehem i samband med denna transaktion Stockholm Corporate Finance AB Gunnar Wedfelt Senior Partner För mer information kontakta; Gunnar Wedfelt, 08-440 56 51 eller 0733 770 878 Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora börsnoterade bolag och dess ägare. www.stockholmcorp.se Annehem Holdings affärsidé är att aktivt förvärva, utveckla och förvalta fastigheter företrädesvis i Öresundsregionen. www.annehem.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans