Pressmeddelande -

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE EXPANDERAR OCH REKRYTERAR

Stockholm Corporate Finance expanderar och har anställt Michael G Berman, Marknadschef, Jakob Järnblad, Projektledare Kristian Tasala, Projektledare och Jon Walberg, Projektledare. Michael G Berman (född1948), Jur kand har anställts som Marknadschef . Michael har tidigare varit Marknadsdirektör på Utfors (Publ) och var under åren 1989-1992 VD för en av AP-fonderna, Tredje Löntagarfondsstyrelsen. Han har också varit styrelseledamot i flera börsnoterade svenska bolag. Jakob Järnblad (född 1974), Civilekonom, kommer senast från Swedbank Markets. Kristian Tasala, (född 1972) Civilingenjör, kommer senast från General Electric. Jon Walberg (född 1975) Jur.kand./Masterexamen, kommer senast från SEK Financial Stockholm Corporate Finance AB Bo Hansson VD För mer information kontakta; Bo Hansson, telefon 0709 492 758 eller 08-440 56 40 bo.hansson@stockholmcorp.se Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance har tio medarbetare och är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

Ämnen

  • Arbetsliv