Gå direkt till innehåll
Foto: Mikael Stjernberg
Foto: Mikael Stjernberg

Pressmeddelande -

Ekumeniskt ungdomsmöte och gemensam vesper i Uppsala den 28 oktober

Den sista oktober i år är det 500 år sedan reformationen inleddes. Lördagen den 28 oktober uppmärksammas detta i Uppsala med en hel dag vigd åt relationen mellan katolska kyrkan och Svenska kyrkan.

På den katolska högskolan Newmaninstitutet hålls då ett ekumeniskt ungdomsmöte mellan Svenska kyrkans Unga och Sveriges Unga Katoliker. Temat för mötet är dokumentet "Från konflikt till gemenskap" med fokus på de fem imperativen som de båda samfunden skrev under i Lunds domkyrka för ett år sedan. Ungdomsmötets syfte är att inspirera till lokala arrangemang av liknande slag.

Ungdomsmötet avslutas med en kort sändning i S:t Lars katolska församling och därefter en ljusprocession till Uppsala domkyrka.

I Uppsala domkyrka hålls sedan en gemensam högtidlig vesper kl. 18:30 där kardinal Anders Arborelius och Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, medverkar. För sången under vespern står två körer: Uppsala katedralsångare och S:t Eugenia vokalensemble. Vespern kommer att spelas in av SVT och sändas den 5 november.

De samtalsgrupper som i två år har talat om dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” kommer under dagen även att presentera sina samtalsprocesser och ge förslag på ämnen för framtida formell dialog. Samtalsresultaten kommer att publiceras och offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Stockholms katolska stift omfattar hela Sverige och inkluderar 44 församlingar spridda över hela landet.

Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 116 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är omkring 150 000 personer av olika nationaliteter och språk. I Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor.

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. Biskopen utnämndes den 21 maj 2017 av påve Franciskus till kardinal. 

Stiftet har 90-konto. Läs mer på www.katolskakyrkan.se

Presskontakt

Kristina Hellner

Kristina Hellner

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-292 32 93
Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg

Presskontakt Kommunikatör 070-308 86 36

Relaterat material

Relaterade nyheter

Katolska kyrkan i Sverige

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 125 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är mycket större; omkring 200 000 personer.

Katolska kyrkan är en världskyrka och 1,3 miljarder människor bekänner sig till den katolska tron. Med olika traditioner och språk kommer hela världen också till vårt land och vårt stift. Den kulturella mångfalden är påtaglig och i många församlingar firas mässa på olika språk.

Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.

I Stockholms katolska stift finns ett antal stiftsorgan som är verksamma inom arbetsområdena "Samhälle och liv", "Dialog och enhet" samt "Trosförmedling och liturgi". Stiftet har också ett eget bokförlag: Veritas Förlag.

Stockholms katolska stift - inklusive samtliga stiftsorgan - har 90-konto: BG 900-4680.

Stockholms katolska stift - katolska kyrkan i Sverige
Götgatan 68
118 26 Stockholm
Sverige