Gå direkt till innehåll
Migration kan vara gynnsamt för alla

Pressmeddelande -

Migration kan vara gynnsamt för alla

Nu släpps rapporten ”Common Home” i 11 europeiska länder. Varje rapport är skriven ur ett nationellt perspektiv men alla handlar om samma fråga: hur migration kan bidra till hållbar utveckling. Inför valet till Europaparlamentet uppmanar vi politiker och tjänstemän i de kommande EU-institutionerna att ta detta i beaktande när nya policys ska fastställas.

Att det finns en koppling mellan migration och utveckling har blivit allt tydligare bland forskare, politiker, tjänstemän och även i media, men förståelsen för hur de påverkar varandra är mer begränsad. Den nya rapporten vill ge ett underlag för att bättre förstå denna koppling utifrån ett svenskt perspektiv. Förståelsen är viktig för att erkänna och stärka den positiva roll som migranter kan få och redan har, både för Sveriges del och för deras ursprungsländer.

I Sverige har vi gett rapporten namnet ”Vårt gemensamma hem”, vilket syftar på påve Franciscus encyklika, Laudato Si – On care for our common home, där han påminner oss om att jorden är ”vårt gemensamma hem” och att vi måste hantera ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga utmaningar tillsammans på ett integrerat sätt. Rapporten som släpps idag är endast en resumé tillsammans med våra rekommendationer för en hållbar migrationspolitik.

Bland Caritas Sveriges rekommendationer finns uppmaningar om att:

  • Öka engagemanget från kommuner och lokala aktörer i integrationsarbetet och fokusera på lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
  • Förebygga diskriminering av migranter
  • Lyfta fram de positiva aspekterna av migration
  • Bygga ut säkra och lagliga vägar för migration

Den 5 juni släpper vi hela rapporten och kommer då att anordna ett seminarium med Paul Lappalainen (författare till rapporten); George Joseph (migrationsexpert på Caritas Sverige) samt en representant för målgruppen som kan tala om lyckad integration utifrån ett självupplevt perspektiv.

I höst släpps även Caritas Europas version av rapporten med avsikt att spegla ett paneuropeiskt perspektiv.

För mer information välkommen att kontakta George Joseph som är ansvarig för migrations-, asyl- och människohandelsfrågor på Caritas Sverige:

Telefon: 08-505 57 672

Mobil: 0709-63 45 01

E-post: gjoseph@caritas.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Caritas är katolska kyrkans bistånds­organisation och är ett nätverk med 167 nationella Caritas på plats i över 200 länder. Caritas Sverige arbetar med insamlingar för att stödja Caritas-nätverkets humanitära insatser över hela världen. Vårt arbete har också starkt fokus på att skydda migranters och flyktingars värdighet och rättigheter. Läs mer på www.caritas.se

Presskontakt

Kristina Hellner

Kristina Hellner

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-292 32 93
Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg

Presskontakt Kommunikatör 070-308 86 36

Relaterade nyheter