Gå direkt till innehåll
Edith Hammar och Johanna Minde. Foto: Collage, privat ägo.
Edith Hammar och Johanna Minde. Foto: Collage, privat ägo.

Pressmeddelande -

2019 års stipendiater Jokkmokk:Johanna Minde och Edith Hammar

För tredje året i rad arrangerar Slöjd Stockholm residensprogram för att främja slöjdfältet. Programmet är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. 2019 års deltagare blir Johanna Minde (f. 1989) och Edith Hammar (f. 1990) som bjuds in att spendera oktober månad i Jokkmokk för utbyte med Samernas utbildningscentrum och slöjd som historia, kulturarv och experiment.

”Vi och Sámijåhpadusguovdásj ser med stor förväntan fram emot residenset och hur detta arbete ska utvecklas för både inbjudna konstnärer och studenter”, sägerAndreas Sohlberg som är biträdande museichef på Stockholms läns museum”

Det två stipendiaterna uppmuntras att arbeta experimenterande och i dialog med Ájttes, Fjäll- och Samemuseums permanenta samling, vilken ingår i den nyöppnade utställning ”Duodje – Samiskt hantverk” med över 450 föremål av olika hantverkare och konstnärer. Nya konsthantverksföremål speglas mot äldre föremål, historia och utveckling berättar om betydelsen av duodji. Förhoppningen är också att skapa ett utbyte mellan de två residensdeltagarna, i syfte att lära sig av varandras respektive hantverkskunnande, erfarenheter och metoder.

”Residensprogram är ett etablerat område inom samtidskonsten och nu vill vi tillsammans med Slöjd Stockholm sprida denna lysande formför kunskapsproduktion till andra fält.Edith Hammar och Johanna Minde är två väldigt spännande unga utövare inom konst och slöjdfältet och vi tror att det kan uppstå en fin dynamik mellan dessa två och det särskilda sammanhanget som är Jokkmokk. Att förlägga residenset till Jokkmokkkändes naturligt i och medstadens rika historia, det samiska hantverket ocharbetet med kulturarvsfrågor som är så närvarande här”, säger projektledare Asrin Haidari och Emily Fahlén, som också är konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2020 och driver Mint konsthall i Stockholm.

Som en del av residensprogrammet arrangeras föreläsningar och workshoppar. Bland andra besöker en av Sverigesmest uppmärksammade konstnärer internationelltBritta Marakatt-LabbaSamernas utbildningscentrum den 4 november.

Vilka är de två residensdeltagarna?

Johanna Minde har studerat sömnads- och designstudier vid Stockholms tillskärarakademi, konststudier vid Sunderby folkhögskola samt har en examen från Samernas utbildningscentrum slöjdlinjen – skinn och textil och examen som arkitekt-ingenjör vid Luleå tekniska universitet. Hon driver sedan 2015 duodji-verksamhet. Med hjälp av arkivmaterial, museisamlingar och hembesök har hon under en tid haft möjlighet att ta vara på och utforska slöjdtraditioner från Ofoten och Sör-Troms, ett arbete som fortfarande pågår. 

Edith Hammar är konstnär utbildad på Kungl. konsthögskolan i Stockholm och arbetar med mänskliga motiv, teckningar föreställande personer i fantasivärldar inte så långt från vår egen. Teckningarna varierar i material och storlek, tuschoch trä. Edith har länge använt träskivor i poppel som pappersark när hon ritar med brännpenna. Hon skulle vilja fördjupa sig mer i trä och bruksföremåltillverkade av trä.

Om Samernas utbildningscentrum

Sámijåhpadusguvdásj/Samernas utbildningscentrum är en skola med gamla anor. Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket och skolan har haft en mycket stor betydelse för det samiska samhället och har genom åren format många samer i deras fortsatta arbetsliv. Samernas Utbildningscentrum/Sámijåhpadusguovdásj är organiserad som en stiftelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare.

Skolans övergripande syfte är att gagna samernas sak och särskilt att främja samisk utbildningsverksamhet. Sámijåhpadusguovdásj kan sägas ha en dubbel målsättning. Dels ska den ge enskilda samer en utbildning anpassad till deras behov och önskemål och dels ska den svara för en allmän kursverksamhet och genom samverkan med folkbildningsorganisationer och andra institutioner sprida kunskaper om samerna till en vid krets av människor. Idag är antalet studenter cirka 150 till antalet. Skolan ger utbildning i duodji/duodje (Skinn, textil, trä/horn), samiska språk: nord-, lule-, ume- och sydsamiska, rennäring och samiskt mathantverk.

Om Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturisten. Ájtte berättar om människan i sin miljö om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Museet har tre uppgifter att arbeta med; fjällregionens natur och kultur, den samiska kulturen och fjällinformation för turister. Ájttes kulturhistoriska föremålssamlingar speglar museets verksamhet som fjällmuseum och samiskt huvudmuseum i Sverige. Stommen i samlingen är föremål med anknytning till samiskt liv. Målet är att Ájtte ska ha samiska föremålssamlingar som geografiskt täcker verksamhetsområdet och som speglar den materiella och kulturella mångfalden från olika tider fram till nutid

Initiativtagare och projektägare är Slöjd Stockholm och finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Programmet för 2019 utvecklas och samordnas av Emily Fahlén och Asrin Haidari med stöd av Isac Enetjärn, hemslöjdskonsulent i Västerbotten. Ytterst ansvarig för projektets utveckling är Andreas Sohlberg, verksamhetsledare för Slöjd Stockholm.


Kontaktuppgifter:

 Andreas Sohlberg, biträdande museichef Stockholms läns museum,

andreas.sohlberg@stockholmslansmuseum.se

Mobil: 076-526 94 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst och historia, om slöjd och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum

Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige