Pressmeddelande -

Ramp invigdes vid Tanto strandbad

I dag invigde Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd och Rickard Friberg ordförande i Södermalms råd för funktionshinderfrågor den nya rampen vid Tanto strandbad. På plats var två ungdomar med funktionsnedsättningar som sommarjobbar i stadsdelsförvaltningen.

– Jag är glad att rampen är på plats. Att den har kommit till är tack vare det goda samarbetet mellan Södermalms råd för funktionshinderfrågor och stadsdelsförvaltningen. Nu kan även personer med rörelsehinder bada vid Tanto strandbad, sa Anders Göransson i sitt invigningstal. Stockholm ska vara en stad som håller samman och en jämlik stad.

– Initiativet till rampen tog en flicka förra året. Hennes pappa uppmärksammade oss i rådet och nu är hennes dröm om att få bada i Tanto strandbad verklighet, sa Rickard Friberg.

Kontaktperson
Elisabeth Sandell, pressansvarig, tfn 076-121 20 40 elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf

Ämnen

  • Fritid

Kategorier

  • tanto
  • tillgänglighet
  • funktionsnedsättning
  • funktiosnhinder
  • bad
  • söderamalm

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535