Pressmeddelande -

Aktier: Powerwave Technologies Inc. till O-listans observationsavdelning (109/06)

Powerwave Technologies Inc. har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Stockholmsbörsens O-lista. Stockholmsbörsen har bifallit bolagets ansökan och sista dag för handel med aktierna är fredagen den 9 juni 2006. Med anledning av det ovan anförda beslutar Stockholmsbörsen att handeln med aktierna i Powerwave Technologies Inc. (ISIN-kod US7393631095 och orderboks-ID 25224) skall ske på O-listans observationsavdelning. Aktierna överförs fr.o.m. tisdagen den 9 maj 2006.

Ämnen

  • Ekonomi, finans