Pressmeddelande -

AktieTorget: Avnotering av betalda teckningsaktier 1 i Axlon Holding AB (37/06)

De betalda teckningsaktierna 1 i Axlon Holding AB kommer att avnoteras. Sista handelsdag är den 19 maj, 2006. Kortnamn: AXLN BTA 1 ISIN-kod: SE0001709650 Orderboks-ID: 34446 Stockholm den 16 maj, 2006 Denna information är distribuerad på uppdrag av AktieTorget. För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08 - 545 03 800.

Ämnen

  • Ekonomi, finans