Pressmeddelande -

AktieTorget: Notering av Wiking Mineral AB (34/06)

På uppdrag av AktieTorget kommer Wiking Mineral AB att handlas på AktieTorgets lista för kontinuerlig handel, fr.o.m. den 15 maj, 2006. Kortnamn: WIKM ISIN-kod: SE0001659756 Kvotvärde: 0,02 kr Antal aktier: 35 000 000 Handelspost: 1 000 aktier Orderboks-ID: 34535

Ämnen

  • Ekonomi, finans