Pressmeddelande -

Avista: Handel i Electrolux AB ser. A och B exklusive utdelningen av Husqvarna AB (138/06)

Fr o m den 8 juni 2006 kommer Electrolux AB ser. A och B att handlas exklusive utdelningen av Husqvarna AB. Villkor: För varje aktie av ser. A i Electrolux erhålls en aktie av ser. A i Husqvarna och för varje aktie av ser. B i Electrolux erhålls en aktie av ser. B i Husqvarna Oförändrad handelspost: 100 st

Ämnen

  • Ekonomi, finans